Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 10 a- Karcinom z renálních bun?k – bohatá sv?tlá mikrovakuolizovaná cytoplazma špatn? ohrani?ená a makrofágy s hemosiderinem.
Obr. 10 b – Karcinom z renálních bun?k – ploché formace a papilární shluky nádorových bun?k. Centrální okrouhlá jádra a nápadné nukleoly (H&E)
Obr. 10c- Karcinom z renálních bun?k 
Obr. 11 a– Xp11.2 asociaovaný RCC- Velké polygonální eozinofilní nebo sv?tlé nádorové bu?ky s prominentními nukleoly v papilární architektonice.
Obr. 11 b- Psammomatózní t?líska jsou ?astá (H&E)

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

Na rozdíl od dosp?lých nemocných je d?tský RCC mén? ?asto sdružen

s mutacemi a delecemi VHL genu

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta