Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 93 – Karcinoid – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Uniformní populace jednotlivých kulatých/ oválných pravidelných nádorových bun?k. P?íležitostn? tvo?í malé aciny. Clear pozadí (H&E).
Obr. 94 – Karcinoid – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Pr?kaz chromograninu A – intenzivní cytoplazmatická pozitivita

 

Pokud není p?ítomna nekróza, diferenciální diagnóza mezi typickým a atypickým karcinoidem by cytologicky nem?la být stanovena

?isté pozadí

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta