Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 58 – Juvenilní xanthogranulom – ?etné histiocyty ve vágn? kohezivních skupinkách napodobují granulomatózní úpravu. V pozadí disperzn? zán?tlivé bu?ky (H&E)
Obr. 59 – Juvenilní xanthogranulom – histiocyty ve vágn? kohezivních skupinkách, polymorfonukleáry a vícejaderná Toutonova obrovská bu?ka (H&E)

 

 

Imunocytochemie

 

Moderní techniky diagnostiky

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta