Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 101 – Juvenilní granulózový nádor- ?ídké trsy homogenních nádorových bun?k (H&E)
Obr. 102 – Juvenilní granulózový nádor – nádorové bu?ky mají homogenní okrouhlá centráln? uložená jádra s jemným chromatinem. Cytoplazma je bledá a vakuolizovaná     s nez?etelnými hranicemi (H&E)
Obr. 103 – Juvenilní granulózový nádor – trsy granulózových bun?k (rýhy jsou málo patrné) (Giemsa)

 

 

Imunocytochemie

 

Elektronová mikroskopie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta