Bookmark (0)

No account yet? Register

OBECNÉ ÚVAHY

Maligní tumory m?kkých tkání jsou u d?tí a adolescent? neobvyklé. Omezíme se na ty, které jsou v tomto v?kovém období charakteristi?t?jší nebo specifi?t?jší.
D?ti se sarkomy, (zejména mladší dvou let) mají v 7% až 33% genetické predisposice k malignit? obecn?
Tenkojehlová biopsie (FNA) lézí m?kkých tkání je jednou z nejobtížn?jších oblastí cytodiagnostiky:

Je záhodno:

 

Následující znaky by m?ly být vždy vyhodnoceny: