Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 76 – Hepatoblastom – trsy uniformních malých bun?k s vysokým n/p pom?rem (H&E)
Obr. 77 – Hepatoblastom – malé hepatocyty s centráln? uloženými solitárními jádry a st?edn? objemnou granulární cytoplazmou (hepatocytový fenotyp) (H&E)
Obr. 78 – Hepatoblastom –pseudoacinární úprava (levý roh – H&E). Bu?ky uspo?ádány pseudoacinárn?, s centráln? uloženými jádry a dob?e definovanou cytoplazmou. Vysoký nukleocytoplazmatický pom?r (Giemsa)

 

Obr. 79 – Neuroblastom v játrech. Tenkojehlová aspirace primitivního neuroblastomu jater. všimn?te si chudé cytoplazmy hyperchromních bun?k v porovnání s hepatocyty. (H&E)

 

 

Imunocytochemie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta