Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 88 – Plicní hamartom – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Fragment mesenchymu v myxoidní matrix. (H&E)
Obr. 89 – Plicní hamartom – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace. Fragment malformované chrupav?ité tkán? a n?kolik agregát? epiteliálních bun?k (H&E).
Obr. 90 – Hamartom – nát?r z transtorakální sonograficky vedené tenkojehlové aspirace; ?etné epiteliální bu?ky spolu s nezralou chrupavkou. (H&E)

 

 

Imunocytochemie

Nep?ínosná

 

Moderní diagnostické techniky

Nep?ínosné

 

Diferenciální diagnóza