Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 66 – Germinom – vysoce bun??ný nát?r tvo?ený jednotlivými bu?kami s bohatou cytoplazmou promísené s lymfocyty. Tigroidní pozadí (Giemsa)
Obr. 67 a; – Germinom – velké jednotlivé bu?ky se solitárními jádry a prominentními nukleoly. Lymfocyty jsou hojné (H&E). Všimn?te si v b) p?ítomnost epiteloidních granulom?.
Obr. 67 b – Germinom – velké jednotlivé bu?ky se solitárními jádry a prominentními nukleoly. Lymfocyty jsou hojné (H&E). Všimn?te si v b) p?ítomnost epiteloidních granulom?.
Obr. 68 – Germinom –tigroidní pozadí (Giemsa)

 

 

Histochemické pr?kazy

PAS pozitivní; PAS-diastáza negativní

 

Imunocytochemie) (viz Tabulka 1)

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta