Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 26 – Extraskeletální myxoidní chondrosarkom – Bu?ky jednotliv?, nebo v malých skupinkách, voln? nebo zalité v matrix. Dlouhé jemné výb?žky matrix s ost?e ohrani?enými okraji splývají s myxoidním pozadím (H&E).
Obr. 27 – Extraskeletální myxoidní chondrosarkom – jednotlivé nádorové bu?ky s oválným nebo okrouhlým jádrem a homogenní acidofilní cytoplazmou (H&E) – v rohu – nádorové bu?ky mohou být vícejaderné, se solitárními prominentními nukleoly. (H&E)
Obr. 28 – Extraskeletální myxoidní chondrosarkom – Všimn?te si okrouhlých jader s bohatou cytoplazmou (Giemsa)

 

 

Histochemické pr?kazy

 

Imunocytochemie

 

Elektronová mikroskopie

 

Genetické studie

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta