Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 37 – Epiteloidní sarkom – agregáty a dispergované bu?ky (Giemsa)
Obr. 38 – Epiteloidní sarkom – velké epiteloidní bun??né skupiny (Giemsa)
Obr. 39a – Epiteloidní sarkom – velké epiteloidní bu?ky: jsou polygonální s denzní cytoplazmou (Giemsa)
Obr. 39b – Epiteloidní sarkom – imunocytochemický pr?kaz EMA
Obr. 39c – Epiteloidní sarkom – imunocytochemický pr?kaz vimentinu

 

 

Cytopatologie (Obr. 37-39)

 

Imunocytochemie

 

Elektronová mikroskopie:

 

Genetické studie:

 

Diferenciální diagnóza

Hlavní fakta