Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 73 – Embryonální karcinom – kohezivní skupinky pleomorfních nádorových bun?k se st?edním množstvím vakuolizované cytoplazmy. Nekróza v pozadí (Giemsa)
Obr. 74 – Embryonální karcinom – rozt?epné bun??né trsy asociované s v?tvenými kapilárami. Bu?ky jsou pleomorfic s hrubým chromatinem, prominentními nukleoly a chudou cytoplazmou (H&E)

 

 

 

 

 

Imunocytochemie (see Table 1)

 

Moderní diagnostické techniky

 

Diferenciální diagnóza

 

Table 1- Imunofenotyp germinálních tumor? 

 

Marker:

Seminoma

Yolk sac

tumour

Embryonal

carcinoma

Choriocarcinoma

AE1/AE3)

+/-

+

+

+

PLAP

+

+

+

+/-

AFP

+

+/-

Beta-HCG

– (except in giant cells)

+

S-100 protein

LCA

CD30

– (rarely +)

+

OCT4

+

+

 

AFP-alfa-fetoprotein; CK- cytokeratin; HCG- humánní choriový gonadotropin; LCA- leukocyte common antigen/ spole?ný leukocytární anigen; PLAP- placenta-like alkaline fosfatase/ placent? podobná alkalická fosfatáza; + pozitivní; +/- pozitivní nebo negativní; – negativní.