Bookmark (0)

No account yet? Register

Klinické znaky

 

Obr. 97 – Adrenokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního adenomu. Bun??né nát?ry s dyskohezivními nádorovými bu?kami s blandními jádry (H&E)
Obr. 98 – Adrenokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního adenomu. skupinky nádorových bun?k s eozinofilní cytoplazmou hyalinními globulemi (H&E)
Obr. 99 – Adrenokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního karcinomu – pleomorfní populace nádorových bun?k s excentrickými jádry s nepravidelnou konturou. ?etné mnohojaderné nádorové bu?ky s jadernými pseudoinkluzemi, hrubým chromatinem a patrnými nukleoly (H&E)
Obr. 100 – Adrennokortikální adenom/ karcinom – Tenkojehlová aspirace z adrenálního karcinomu. Patrny jsou mnohojaderné nádorové bu?ky (Giemsa).

 

 

 

Imunocytochemie

 

 

Diferenciální diagnóza

 

Hlavní fakta