Konsey toplantılarında sitolojik değerlendirme

Her iki toplantı modelinde de; kolposkopist ve jinekoloğun kendini güvende hissetmesi ve sitoloji raporuna olan güvenleri; laboratuvarin duyarlılığına, PÖD’ne ve kalite kontrolüne bağlıdır.[Bkz. bölüm b-tarama prensipleri ve tanı doğruluğunun ölçümü]

Tekrar incelenen sitoloji vakaları Şekil 12.1.de görüldüğü gibi, potansiyel tuzaklara odaklanır.

MDT toplantılarında sunulan ve kabul gören, kesinleşmiş sitolojik özellikler (Şekil 12.2.) ışığında kolposkopide lezyon görülmese dahi, tedavi planlanır.

Şekil 12.1. Konsey toplantılarında tekrar incelenen potansiyel tuzaklar

HSIL (orta) ile immatür metaplazi’nin karşılaştırılması.
Hiperkromatik kalabalık hücre grupları  

 

Şekil 12.2 Konsey toplantısında onaylanan tanılar

Tartışmalı  HSIL.
Tipik  AIS

Konsey toplantılarında sitolojik incelemeler

  • MDT toplantılarında tekrar incelenecek zorlu sitolojilerin, deneyimli sitopatolog tarafından yorumlanıp, bulguların paylaşılarak onaylanmasına olanak sağlar.
  • Bilinen tuzaklar, diğer tüm parametreler ışığında, tekrar değerlendirilmeli ve takım üyeleri ikilemin farkına varmalıdırlar.
  • Kolposkopide görünür lezyon yoksa bile, çoklu  hücre ya da hücre grupları saptandığında, HSIL (CIN 3 lehine) ya da AIS/adenokarsinom tanıları kabul edilebilir.

 

X