12. Multi-disipliner (çok disiplinli) bir(yapılanma)’da sitoloji

Çok disiplinli takımın rolü ve yapılanması

Primer test (sitoloji, HPV, kolposkopi,VIA) başarıyla uygulanmış olsa da servikal kanser taramasının etkinliği aşağıdakilere bağlıdır:

  1. Prekanseröz lezyonları, invaziv lezyona (CIN2, CIN3, AIS, gizli kanser) dönüşmeden tespit etmek
  2. İlerleme riski olan ancak olası gerileyebilen lezyonların (CIN1, HPV-pozitif)  yönetimine karar vermek
  3. Risk altında olmayan ya da minimal riski bulunan ( CIN’i olmayan, HPV-negatif, kolposkopi negatif) kadınların taramaya güvenle geri dönüşünü sağlamak

Kolposkopi; bu kararı vermek,  tedavi şeklini belirlemek ve uygulamak için anahtar yöntemdir.

  • Kolposkopide kadının varlığı, primer testin duyarlılığına bağlıdır; çünkü diğer tüm kadınlar rutin taramaya geri döndürülecek ya da takip sırasında izleri kaybedilecektir
  • Etkin bir tedaviye karar vermek, hastayı takip eden jinekoloğun mevcut tüm parametreleri değerlendirmesine bağlıdır
  • Jinekolog, prekanseröz lezyonları tespit etmek, invazyon riskinin derecesinde kesin fikir sahibi olmak ve tedavide başarılı olmak için; sitoloji, HPV ve ‘punch’ biyopsinin  tanı doğruluklarını göz önünde bulundurmalıdır.

 

  • Multi-disipliner takım (MDT) toplantısı (KONSEY) tüm parametrelerin gözden geçirilerek ve tartışılarak karar verilmesini sağlar.
  • Multidisipliner takımın her üyesi, birbirlerinin değerlendirmelerinin sınırlarını ne kadar iyi bilirlerse; hasta için daha güvenilir bir süreç olacağını bilirler.

 

 

 

Konsey toplantılarının yapısı

Konsey toplantıları iki şekilde gerçekleşir; bu bölümde tartışacağımız, konsey toplantılarının iki şeklinden ilki olan ‘ana forum’dur. Bu model, merkezin büyüklüğüne bağlı olarak; 1-2 haftada bir, en az bir kolposkopist, sitoteknolog sitopatolog ve patoloğun biraraya gelerek; non-invaziv vakalarla ilgili uyumsuzlukları ve diğer tüm problemleri tartışmaları şeklindedir. Diğer uygulama, jinekolojik onkoloji toplantısı olup; patolog, jinekolog, onkolog ve radyologlar biraraya gelerek, çok daha seyrek görülen invaziv kanserleri de tartışırlar. 

 
X