Servikal tarama sürecinin bütününde KG ve KK

Kalite kontrol (KK) ve kalite güvencesi (KG) için protokoller

 • Az sayıdaki hastalıklı kişiyi bulmak için bütün bir sağlıklı populasyonu tarayan bir patoloji testinin, kabul edilebilir ve etkin bir tarama testi olması için iyi tanımlanmış KG ve KK protokolleri bulunmalıdır.
 • Primer HPV testinin ve devamında sitolojinin kullanılması durumunda  aynı kalite protokolleri  gereklidir.

 Yanlış negatif ve yanlış pozitiflerden kaçınma

 • Yanlış negatif testlerden kaçınılması ana amaç olmakla beraber, gereksiz ileri tetkik ve tedaviden kaçınılması da aynı derecede önemlidir.
 • Sitolojide kalite kontroldeki eksiklikler önceki bölümde taramanın etkinliğini etkileyen faktörler olarak tanımlanmıştır ve bu bölümün önemini desteklemektedir. 

Hücresel örneğin alınması, hazırlanması ve işlenmesi

 • Tarama ve sitolojik örneğin raporlanmasındaki doğruluktan öte, serviks dikkatle örneklenmeli ve yayma doğru hazırlanarak işlenmelidir.
 • Eğer bu süreçlerden biri hatalı olursa testin bütünlüğü kaybolur.

Tarama sürecinde ek testler

 • HPV testleri, kolposkopi ve histopatoloji; akredite laboratuvarlarda kabul edilir standartlarda uygulanmalıdır (Cubie&Cuschieri 2013; Jordan ve ark. 2008; 2009). 
 • Bu süreçlerin KK’u ve KG’si, bu eğitim modülünün kapsamı dışında olmakla beraber; sitolojiyi çok disiplinli ekip çalışmasının içinde ele alırken  bu süreçlerin doğruluğu ve dikkate alınmalıdır. 

Sitoloji sonuçlarının izlenmesi

 • Sitoloji testlerinin sonuçlarının tekrar testleri, kolposkopi ve histopatoloji ile izlenmesi; sitoloji laboratuarının aktivitelerine dahildir.
 • Sonuçların kaydedilmesi ve anormal sitoloji sonuçlarında uygun eylemin gerçekleştiğine dair mekanizmalar yürürlükte olmalıdır.
 • Kalite güvencesi, laboratuardaki herkesin sorumluluğudur.
 • Sürecin ‘hata riski’ taşıyan alanlarının  anlaşılması, hatalardan kaçınılmasına yardımcı olur.

 

Bu bölümdeki prensipler, kalite güvencesi için Avrupa kılavuzlarının sitoloji laboratuarları için önerileri ile uyumludur (Wiener ve ark. 2007).

Tüm yönergelerin ikinci baskılarına (Arbyn ve ark. 2008) 'online' olarak http://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf adresinden ulaşılabilir.

 • Bu bölüm, serviks kanseri taramasında; HPV testi ile birlikte veya HPV testi olmaksızın, laboratuar kalite güvencesi ve kalite kontrol standartlarını kapsamaktadır.
 • Tarama sürecinin tüm aşamaları sürecin kalitesini etkiler: örneklerin alınması, sitolojik inceleme, HPV testleri, kolposkopi, histopatoloji, tedavi, takip, verilerin izlemi ve hasta sonuçları
 • Bu bölümün prensipleri, kalite güvencesi için Avrupa kılavuzlarının sitoloji laboratuarları için önerileri ile uyumludur.
 • Kalite güvencesi ve süreçteki hata riski taşıyan alanların,  bunlardan kaçınabilmek için, bilinmesi konusunda laboratuardaki herkesin sorumluluğu vardır.

 

Doğru sitolojik tarama; her biri hata potansiyeli taşıyan ve eğitim, kalite kontrol ve kalite güvencesi gerektiren üç sürece dayanır:

 • Hücresel örneğin alınması, hazırlanması ve fikse edilmesi
 • Örneğin laboratuarda işlenmesi
 • Sitolojinin taranması ve raporlanması
X