Negatif sitoloji raporlamasında kılavuzlar

İntraepitelyal lezyon veya malignite negatif

Bethesda sisteminde önceleri 'normal ve iyi huylu değişiklikler' olarak yer alan kategoriler güncellendi ve tek bir kategori olarak 'negatif' denildi.  AB kılavuzları bu görüşü destekledi (Arbyn ve ark. 2008; Herbert ve ark. 2007). 

 

Negatif bir raporda aşağıdaki benign değişiklikleri belirtmek gerekmemektedir;

 • Hormonal paternler (post-partum veya atrofik)
 • Onarım değişiklikleri
 • Mikroglanduler hiperplazi
 • Tubal metaplazi
 • Uterus alt segmentinin örneklenmesi
 • Radyasyon değişiklikleri
 • İnflamasyon veya rahim içi aracın varlığına bağlı değişiklikler
 • Bazen histerektomi sonrası görülen benign değişiklikler
 • 45 yaş altı kadınlarda endometriyal hücreler

“Bu değişikliklerin tanınması şartıyla, raporda belirtmek gerekmemektedir.” (Arbyn ve ark. 2008; Herbert ve ark. 2007). Çünkü bu özelliklerden bazılarının, yanlış pozitif raporlar için 'risk' oluşturdukları unutulmamalıdır.

 

Negatif bir raporda aşağıdaki organizmalardan söz edilebilir;

 • Trikomonas vaginalis
 • Candida
 • Aktinomikoz-benzeri organizmalar
 • Herpesvirus’ün multinükleer hücreleri

Bu organizmalardan söz edilebilir çünkü klinik tedavi ve izlemleri gerekebilir ancak intraepitelyal lezyonlarla ilişkili değildirler.

X