Atipik ve ‘borderline’ değişiklikler

‘Borderline’ ve ‘atipik’ tanımları

BSCC sınıflamasında “Değişikliklerin neoplastik olup olmadığı konusunda ciddi şüphe olduğunda, BNC [borderline nükleer değişiklikler]terimi  ara kategori olarak kullanılır.” (Denton ve ark. 2008).

Bethesda sistemi ilk çalışmasında (Kurman & Solomon 1988)  'önemi belirsiz atipik hücreler' (ASCUS) kategorisine yer verdi ve “ bu hücrelerin,reaktif değişikliklerden daha belirgin bir özellik içermesine rağmen SIL’den ayırıcı tanısının güvenilir olarak yapılamadığını belirtti”.

Bu nedenle temel tanımlar, aynı olarak kabul edilecektir.

Günümüzde atipik skuamöz hücreler (ASC) kategorisi; çoğu önemi belirsiz ASC olarak tanımlanan (ASC-US) ve küçük bir bölümü de ‘HSIL ekarte edilemez’(ASC-H) olmak üzere 2 alt grubu içerir (Nayar & Solomon 2004).

BSCC sistemi de 'skuamöz hücrelerde ASC-US ve ASC-H gibi borderline değişiklikler tanımlar ve ASC-H için kolposkopiye yönlendirir.

Değişikliklerin neoplastik veya reaktif niteliğine ilişkin gerçek bir şüphe olduğunda 'borderline' ve 'atipik'  kelimeleri kullanılır.

ASC-US ve borderline değişiklikler LSIL’den farklıdır ancak ASC-H olarak tanımlanan küçük bir grup, HSIL veya kanserden ekarte edilemez.

 

ASC-US / skuamöz hücrelerde borderline değişiklikler, NOS

Sitolojik preparasyonların çoğunda deneyimli bir sitoteknolog veya patolog, yeterli güvenle benign epitel hücreleri ve LSIL arasındaki ayrımı yapabilir ve kesin raporunu yazar 

ASC-US kategorisinin geçerli olduğu iki durum vardır:

Minimal nükleer değişiklik ile birlikte HPV etkisini düşündüren sitoplazmik değişiklikler.

  • Benign, reaktif veya dejeneratif nükleer değişiklikleri LSIL’den ayırt etmenin gerçekten çok zor olduğu sitolojik materyaller.

 

ASC-H / borderline değişiklikler, yüksek-dereceli diskaryoz ekarte edilemez.

Bu terimler genellikle çok az sayıda bulunan hücrede; HSIL, AIS, hatta invaziv kanser ile benign, reaktif veya metaplastik değişiklikler arasında ayırıcı tanının zor olduğu durumlar için kullanılır.

En sık gözlenen nedenler:

i)İmmatür skuamöz metaplazinin, HSIL /  orta displazi / diskaryoz’dan ayırıcı tanısı ve

ii) Metaplastik veya glandüler hücre kökenli hiperkromatik kalabalık hücre gruplarının HSIL / şiddetli diskaryoz veya AIS’den ayırıcı tanısı

Sitolojik preparasyonların çoğunda deneyimli bir stoteknolog veya patolog, benign epitel hücreleri ile LSIL, HSIL, AIS veya kanser arasında güvenle ayırıcı tanı yapabilir.

 

Endoservikal hücrelerde AGC / borderline değişiklikler

Glanduler hücreler sitolojide bazen güçlüklere yol açabilir, bu durumlar; i) benign ve neoplastik endoservikal hücrelerin  ayrımı ii) neoplastik endoservikal hücreler(AIS)’in HSIL’den ayrımı ve iii) endometriyal hücreler de dahil olmak üzere servikal-olmayan glandüler hücrelerde, iyi huylu ve neoplastik değişikliklerin tanınması. 

Tablo 9b-1.Atipik / borderline sitoloji için Bethesda, İngiltere ve Avustralya modifiye Bethesda sisteminin sadeleştirilmiş korelasyonu


Atipik skuamöz hücreler

Atipik glandular hücreler

 

Bethesda sistemi

ASC-US

ASC-H

AGC NOS

Neoplaziye benzer AGC

UK sistemi

Skuamöz hücrelerde NOS ‘borderline’ değişiklikler

Borderline değişikler, yüksek dereceli diskeratoz ekarte edilemez

Endoservikal hücrelerde ‘borderline’ değişiklikler

Modifiye Bethesda sistemi (Avustralya)

LSIL lehine

HSIL lehine

Önemi belirsiz atipik endoservikal hücreler

Önemi belirsiz atipik glandüler hücreler

ASC-US, önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler; ASC-H, Atipik skuamöz hücreler HSIL ekarte edilemez; LSIL, düşük-dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyon; HSIL, yüksek-dereceli skuamöz intraepiteliyal lezyon; NOS, başka türlü belirlenemeyen (spesifiye edilemeyen)

X