9a. Servikal sitopatoloji: terminoloji ve yeterlilik kriterleri

Giriş

Servikal sitoloji’de uzlaşılan bir terminoloji; sadece tarama ve raporlanmanın tutarlılığını sağlamak açısından değil aynı zamanda sitoloji sonuçlarını laboratuvarlar, bölgeler ve ülkeler arasında karşılaştırabilmek ve kolposkopi bulguları, histopatoloji sonuçları ve klinik sonuçlarla korele edebilmek açısından önemlidir. 

Terminoloji,Avrupa ülkelerinde ve dünya ölçeğinde çok sayıda farklı dillerle ve mevcut geleneksel sistemlerle uyumlu olmalıdır.Avrupa kılavuzları da bu bakış açısı ile "tüm terminolojik sistemlerin, Bethesda sistemi tarafından kullanılan kategorilere dönüştürülebilir olmasını kuvvetle önermişlerdir” (Herbert ve ark. 2007). 

Bu prensip, Eurocytology projesinde de benimsenmiş olup Bethesda sisteminin ikinci baskısı (TBS, Nayar & Solomon 2004) ile 2014 güncellemesi (Nayar & Wilbur 2015) refere edilmiş ve ayrıca Bethesda sistemi çerçevesinde yaygın olarak kullanılan terminolojiler arasındaki farklılıklar açıklanmıştır. 

AB kılavuzları, servikal sitopatoloji raporlamasında kullanılan tüm terminolojik sistemlerin Bethesda sistemine uyarlanabilir olmasını kuvvetle tavsiye etmektedir

 

X