Biopsiile de col uterin prezentate în cadrul ședințelor EMD

În cadrul întrunirii EMD, specialiștii au posibilitatea de a reevalua diagnosticile biopsiilor în contextul altor constatări sau, la necesitate, să revizuiască rapoartele înainte de decizia privind modul de gestionare a cazului.

Corectitudinea biopsiilor de col uterin prin ciupire depinde de corectitudinea prelevării, procesării și interpretării probelor.  În meta-analiza efectuată în 2012, sensibilitatea pentru CIN2+ la histologie definitivă era de 92%, iar specificitatea – 25%: sensibilitatea era mai joasă, iar specificitatea mai înaltă pentru acele biopsii care s-au efectuat imediat înainte de extirpare (Underwood și alții 2012).

Pentru auditul cazurilor de cancer invaziv de col uterin de către NHSCSP (Programul de screening pentru cancerul de col uterin al serviciului național de ocrotire a sănătății) este necesară examinarea tuturor probelor de biopsie și citologie înregistrate pe parcursul a 10 ani.  În urma unei examinări a inexactităților depistate după analiza a 5159 de probe histologice examinate, s-a constatat că, în retrospectivă, 6% din cazuri au fost subdiagnosticate: 15% de CGIN și 12% de CIN3 au fost, de fapt, cancer (Castanon și alții 2012). 

Variațiile în rezultatele biopsiilor prin ciupire și probele LLETZ înregistrate de observatori s-au dovedit a fi similare citologiei în mediu lichid (valorile kappa variază de la 0,44 la 0,49); variațiile devin mai puțin simțitoare odată cu creșterea valorilor CIN (Stoler și alții 2001). 

CIN3 este cea mai convingătoare diagnoză histologică și un indicator al tratamentului acesteia. Cu toate acestea, CIN2 este intermediar într-un spectru ce, în realitate, este format din două entități: leziuni potențial reversibile și leziuni precanceroase. 

Colorația P16INKA4 sporește exactitatea diagnozei de CIN2 ca și leziune precanceroasă de grad înalt și este recomandată în cadrul liniilor directoare LAST (Darragh și alții 2012).  În această situație se recomandă colorația cu Ki67 împreună cu p16 (Wentzensen și alții 2012).

 

Rezultatele biopsiei în cadrul EMD

  • Biopsiile prin ciupire pot confirma diagnosticul de CIN de grad înalt și pot îmbunătăți specificitatea rezultatelor HPV+ și ASC-US+
  • Variația interobservator în ceea ce privește diagnozele gradurilor de CIN și prezența cancerului ocult trebuie să fie soluționate la examinarea lamelelor histologice de către EMD
  • Rezultatele biopsiei trebuie să fie analizate în contextul rezultatelor citologice și statutului HPV-ului confirmat
  • Diagnozele de CIN2 trebuie examinate în mod critic și trebuie efectuată colorația cu p16INKA4 cu Ki67, după caz

 

Figure 12.3 CIN2 accepted as high-grade due to the block-positive pattern of staining with p16INKA4 (Figure 14 from Darragh et al. 2012)

 

X