Examinarea citologiei în cadrul întrunirii EMD

Indiferent de cadrul în care se desfășoară întâlnirea, certitudinea colposcopistului sau a ginecologului și nivelul de încredere în raportul de citologie depinde de sensibilitate și VPP (valoarea predictivă pozitivă).

  • Examinarea lamelelor citologice permite recunoașterea potențialelor caracteristici fals-pozitive înainte de administrarea tratamentului.
  • În cazul citologiilor echivoce se efectuează rapoarte mai detaliate privind examinarea datelor citologice, lucru ce permite administrarea corectă a tratamentului.
  • Caracteristicile citologice definitive pot fi prezentate și confirmate în cadrul întâlnirilor EMD, care permit ca tratamentul să fie planificat chiar și atunci când leziunea nu poate fi văzută la colposcopie.
  • Rezultatele citologice fals-negative pot fi prezentate și discutate pe parcursul examinării lamelelor raportate înainte de diagnosticarea cancerului de col uterin.
  • Odată cu examinarea cazurilor echivoce și recunoașterea capcanelor de diagnosticare, colposcopiștii și alte categorii de specialiști înțeleg mai bine domeniile dificile ale citologiei.
  • Prezența rezultatelor pozitive ale tipurilor de HPV cu risc crescut poate să sprijine diagnosticul HSIL sau CIN, însă nu și să-l confirme, la fel ca și prezența rezultatelor negative, ce nu infirmă diagnosticul.

 

Figura 12.1. Eventualele capcane de diagnosticare a fi examinate în cadrul întâlnirii EMD 

(a) Raportat ca discarioză moderată (HSIL) la citologie.
(b) Histologie în același caz, raportat ca și CIN2.

 

Cu toate acestea, diagnosticarea CIN2 a fost pusă la îndoială atunci când cazul a fost examinat ca și studiu de caz câțiva ani mai târziu și cel mai probabil reprezintă o metaplazie imatură. Acum, acest caz ar trebui să fie soluționat prin colorația cu p16/Ki67 (a se vedea mai jos).

Decizia de a efectua procedura LLETZ a fost luată în baza prezenței celulelor anormale la colposcopie, precum și în baza raportului citologic, acțiune tipică pentru cazurile care necesită o abordare multidisciplinară.

Grupurile de celule hipercromatice aglomerate

Diagnoza HSIL din Figura 12.2 a fost confirmată ca fiind CIN3, însă este un diagnostic dificil, iar pentru a fi stabilit, EMD trebuie să discute pe marginea examinării datelor citologice de pe lamelă și să prezinte alte constatări.

 

Figura 12.2 Această imagine este preluată de la Conferința BSCC privind terminologia, organizată în 2002, și este prezentată și în Capitolul 10 – Capcane de diagnosticare în citologie ca și exemplu de HSIL văzut într-un grup de celule hipercromatice aglomerate.  Mai puțin de jumătate dintre respondenți au recunoscut această imagine ca pe HSIL.

 

Totodată, astfel de schimbări pot fi văzute la reexaminarea lamelor negative sau atipice anterioare ale unei paciente care ulterior dezvoltă HSIL sau cancer. 

Se cunoaște că grupurile de celule hipercromatice aglomerate prezintă risc de diagnostic fals-negativ în frotiurile convenționale și în citologia în mediul lichid (Demay 2000; Gupta și alții 2013). 

Acest grup de celule poate fi interpretat greșit drept o aglomerare de celule endocervicale, însă la o analiză mai detaliată se identifică discarioză severă la marginea grupului de celule; există probabilitatea de a identifica celule asemănătoare în urma unei analize mai detaliate a restului probei de pe lamă.

 

Diagnosticul citologic definitiv confirmat în cadrul întrunirii EMD

Manifestările citologice clasice ale HSIL și, respectiv, AIS ar putea fi reprezentate bine pe lamele citologice, chiar dacă nu sunt răspândite, raportate clar și confirmate la examinare. 

În astfel de cazuri, colposcopia ar putea fi negativă, în special dacă este o leziune mare în canalul endocervical: biopsia poate fi inadecvată sau negativă.  Se cunoaște faptul că este dificil de identificat și de prelevat anomaliile glandulare la colposcopie.

În astfel de cazuri, se poate recurge la diagnosticarea LLETZ, chiar dacă în urma biopsiei prin ciupire leziunea rămâne neidentificată.

 

Figura 12.3 (a) HSIL neechivoc.
Figura 12,3 (b) AIS tipic

 

 

Examinarea citologiei pentru întrunirile EMD

  • În cadrul întrunirilor EMD, citologii experimentați examinează lamele și își prezintă constatările, astfel rezultatele citologice sunt reanalizate și confirmate sau corectate
  • Capcanele de diagnosticare cunoscute trebuie să fie reevaluate în lumina altor parametri de către membrii echipei ce înțeleg dilemele
  • Diagnosticul confirmat de HSIL (CIN3) sau AIS/adenocarcinom poate fi acceptat în lipsa leziunilor vizibile la colposcopie, în special dacă se confirmă în mai multe celule sau grupuri de celule

 

X