Proceduri externe de asigurare a calității (AEC)

Un organ de reglementare atestat care este calificat în auditul laboratorului poate aplica diferite forme de AEC.

  1. Scheme tehnice de AEC pentru a examina calitatea colorației.
  2. Scheme de testare a competențelor pentru a examina calitatea raportării consultantului/laborantului.
  3. Acreditarea și atestarea citotehnicienilor și a citopatologilor.
  4. Evaluarea managementului, a organizării laboratoarelor și a performanțelor.
  5. Standarde de performanţă realizabile pentru compararea laboratoarelor și regiunilor în ceea ce privește sensibilitatea screeningului primar, rata de raportare a anomaliilor, rata rezultatelor inadecvate, valoare predictivă pozitivă și valoarea trimiterii pot fi considerate forme de asigurare a calității externe (Wiener și alții 2007; HSCIC 2014).

AEC tehnică este o schemă conform căreia laboratorul este desemnat într-o anumită lună să expedieze lamele pentru evaluarea colorației. Laboranții din alte laboratoare evaluează lamelele fără a avea oarecare date și li se atribuie punctaj. Laboratoarele care nu trec evaluarea au la dispoziție o anumită perioadă de timp pentru a rezolva problema și sunt reevaluate corespunzător.

Schemele de testare a competențelor utilizează lamelele cu probe de citologie de col uterin colorate după metoda Papanicolau care sunt selectate drept exemple bune de către o comisie de patologi și citotehnicieni. Cutiile sunt livrate în toate laboratoarele citologice care participă în această schemă și fiecare angajat care este implicat în procedura de screening de col uterin primește câte un set din 10 lame pe care trebuie să le examineze și să le raporteze. Răspunsurile sunt expediate fie organizatorilor, fie sunt introduse într-un sistem de raportare online unde sunt înregistrate și marcate. Schema este pusă în aplicare pentru a depista nivelurile inacceptabile de rezultate fals negative și fals pozitive. Confidențialitatea este o componentă esențială a acestei scheme.

Acreditarea este un proces prin intermediul căruia o comisie de experți numită de o agenție independentă, evaluează și certifică dacă un institut sau un laborator respectă standardele prestabilite care anterior au fost convenite de comun acord de către grup. Faptul că o organizație este acreditată garantează clienților/utilizatorilor laboratorului că calitatea raportării este asigurată de sisteme sigure de asigurare a calității.

  • Acreditarea laboratoarelor clinice (MB) este acum parte a Serviciului de Acreditare din MB (UKAS) al cărui site (http://www.ukas.com/services/CPA/Clinical_Pathology_Accreditation_CPA.asp) duce la linkurile ce prezintă schemele de acreditare pan-europene ISO 9000.
  • Acreditarea în SUA se face prin intermediul Colegiul American de Patologi (http://www.cap.org/apps//cap.portal?_nfpb=true&_pageLabel=accreditation) și este reglementată de Centrele pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (http://wwwn.cdc.gov/clia/).

Certificarea abilităților și experienței unui citotehnician are un impact important asupra calității rapoartelor emise de laborator. Testul QUATE al Federaţiei Europene a Societăţilor de Citologie (EFCS) este un test internațional de aptitudini privind citologia de col uterin, creat pentru a putea face o evaluare obiectivă a competenţelor citotehnicienilor de a analiza frotiurile cervicale. Acesta poate fi făcut de citotehnicienii care au trecut examenul regional sau național de acreditare (dacă există unul) sau de cei care au minim doi ani de experiență (5 000 de frotiuri pe an) în domeniul screeningului de col uterin.

 

Organizarea laboratoarelor  

Ghidurile europene oferă recomandări privind instruirea, clădirile, sălile și mobila, echipamentul de laborator și de oficiu, gestionarea și analizarea probelor, cerințe privind volumul de muncă și arhivare, precum și recomandări privind asigurarea calităţi interne și externe a screeningului și raportării (Wiener și alții 2007).

 NHSCSP a elaborat ghiduri cuprinzătoare privind practicile de laborator împreună cu recomandări (Figura 11.2) create special pentru a evita „sursele de erori” descrise anterior (NHSCSP 2003a). 

Deși în diferite țări și regiuni respectarea acestor recomandări va varia, principiile acestor documente reflectă importanţa practicilor de lucru în determinarea performanțelor bune de laborator.

Figura 11.4. Recomandările NHSCSP pentru organizarea laboratoarelor (NHSCSP 2003a)

 

Standardele ergonomice recomandate de Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor medicale (ADM) (NHSCSP 2003b) propune recomandări ADM privind microscoapele ergonomice, fotoliile potrivite pentru microscopie, utilizarea calculatoarelor, a spaţiului pentru personal, a mobilei și a echipamentului.

Respectarea acestor recomandări va varia în diferite regiuni și țări, dar principiile țin de evitarea „surselor de erori” descrise anterior.

Figura 11.5.  Diagrama NHSCSP privind spațiul potrivit procedurii de screening citologic (NHSCSP 2003b)

 

X