Raportarea rezultatelor examenului citologic

Sursele de erori

  • Informarea și instruirea neadecvată a patologilor, în special a celor care au manifestat puțin interes față de citologia cervicală.
  • Insuficiența de încredere pentru a pune la îndoială competențele specialiștilor din domeniul screeningului și a citotehnicienilor.
  • Lipsa experienței în identificarea modificărilor reactive benigne ceea ce duce la supraraportarea modificărilor atipice sau borderline.
  • Volumele de lucru foarte mari, spațiul și echipamentele de laborator în stare neadecvată pot afecta performanța personalului de orice nivel.

CC și AC rapoartelor finale emise de laborator

 

Principii

  • Comunicarea permanentă între citotehnicieni și patologi, utilizarea microscoapelor cu mai multe obiective, pentru a discuta cazurile dificile înainte de emiterea rapoartelor ce permite controlul zilnic al calității
  • Asigurarea calitatii rapoartelor finale pe baza rezultatelor histologice necesită o terminologie standardizată, registre de evidență exacte și acces la constatările făcute în urma colposcopiei și la rezultatele histopatologice. 
  • După cum a mai fost explicat, măsurarea sensibilității este imposibilă fără a ști care este prevalenţa anomaliilor grave și a cancerului în rândul populației care a trecut screening-ul cu rezultat negativ.  Sunt utilizate metode surogate precum monitorizarea ratelor de raportare și compararea acestora cu standardele naționale și regionale (Wiener și alții 2007).

Raportarea ratelor citologiei de grad înalt poate fi comparată între patologi pentru AC sau în calitate de asigurare externă a calității între laboratoare și standardele naționale sau regionale. 

Diferențele considerabile dintre ratele de raportare de grad înalt în nouă laboratoare care acoperă în medie 1 milion de persoane s-au apropiat mai mult de intervalul țintit de NHSCSP prin intermediul colaborărilor între laboratoare și a comparării ratelor de raportare timp de cinci ani (Figura 11.4; Butland & Herbert 1996).

 

Figura 11.2 Raportarea ratelor de discarioză de grad înalt în nouă laboratoare: Figura 2 de la Butland & Herbert 1996

 

Ratele de raportare pentru citologia atipică de grad scăzut/borderline pot oferi informații despre profilurile de raportare și despre utilizarea excesivă a categoriilor atipice/borderline.

Ratele de raportare a rezultatelor neadecvate oferă un indicator care poate fi util pentru monitorizarea persoanelor care prelevează probele precum și pentru performanţele laboratorului. 

Valoarea predictibilă pozitivă a probelor raportate drept probe cu discarioză de grad înalt identificate drept CIN2+ la coloscopie oferă o măsură surogat de specificitate (care reflectă rezultatele fals pozitive).

Standardele realizabile în funcție de rezultatul histologic: Programul de screening pentru cancerul de col uterin al Serviciului Național de Ocrotire a Sănătății din Anglia oferă 5-95% standarde realizabile pentru PPV, valoarea trimiterii (RV) și ratele rezultatelor neadecvate drept măsuri de performanță (Figura 11.5).  Sporirea valorii trimiterii reflectă o schimbare în triajul HPV, cu un număr mare de femei care prezintă schimbări la limită și discarioză de grad scăzut trimise la coloscopie la prima apariție.  Atât PPV, cât și RV măsoară performațele citologice ale laboratorului din punct de vedere a rezultatelor histologice oferind astfel o măsurare mai obiectivă a performanțelor decât ratele de raportare (HSCIC 2014).

 

Figura 11.3. PPV și RV oferă standarde realizabile pentru Programul de screening pentru cancerul de col uterin al Serviciului Național de Ocrotire a Sănătății din Anglia în baza rezultatului histologic.  (Tabelul R din HSCIC 2014).
* Numărul femeilor trimise la coloscopie pentru a depista un caz de CIN2+
​** % de probe de la medicii de familie și de la clinicile comunitare

 

Asigurarea calităţii raportării a laboratoarelor citologice

  • Ratele de raportare a rezultatelor neadecvate și de grad scăzut și ridicat oferă posibilitatea de a măsura performanțele individuale și ale laboratorului.
  • Standardele bazate pe rezultatul histologic precum valoare predictivă pozitivă și valoarea trimiterii oferă măsuri de performanță mai obiective

 

X