Procesarea probelor în laborator

Sursele de erori

Procedurile de procesare a probelor cervicale sunt descrise în altă parte. Există multe erori de disgnosticare care se pot face din cauza tehnicilor de procesare defectuoase din laborator:

 

Proceduri administrative de recepționare a probelor

 • Inconsecvențele dintre informațiile de pe formularul cererii și probă.
 • În urma scrierii greșite a numelui sau a datei de naștere incorecte, detaliile despre screening nu pot fi accesate și relaționate.

 

Proceduri de colorație

 • Calitatea proastă a colorației și a fixării este singura cauză cea mai probabilă a erorilor de raportare a frotiurilor convenționale de col uterin. 
 • Morfologia celulelor poate fi denaturată sau acoperită de artefacte prin uscarea la aer dacă între înlăturarea lamelelor din xilen și aplicarea mediului de fixare trece prea mult timp.
 • Utilizarea reactivelor vechi va duce la colorația palidă a nucleului și la pierderea contrastului nuclear/citoplasmatic.
 • Colorațiile regresive Papanicolau prezintă un risc mai mare decât colorațiile hipocrome care rezultă în „discarioză palidă”.
 • Dacă aciditatea apei și apa acidă nu sunt corect verificate, conturul nuclear și structura cromatinei vor apărea necorespunzător.

 

Metode de AC și CC de procesare a probei

 • Supraveghetorul laboratorului trebuie să  verifice cu regularitate exactitatea datelor introduse în calculator (CC).
 • Procedurile standard de operare (PSO) trebuie să fie respectate de personalul administrativ care introduce datele (CC).
 • Este necesar de a le spune persoanelor care prelevează probele despre (i) datele clinice ce par a fi incorecte, incomplete sau ilizibile, (ii) neconcordanțele dintre probe și formularul cererii, (iii) frotiurile convenționale care au fost fixate sau întinse necorespunzător (CC).
 • Introducerea unui cod de bare sau a unui sistem automat de procesare pentru etichetarea formularului cererii și a lamelei, dacă este posibil (CC).
 • Introducerea unei proceduri  standard de operare (PSO) pentru colorație și garantarea respectării exacte a protocoalelor (CC).
 • Ținerea evidenței schimbărilor colorației, filtrării și acoperirii probelor (CC).
 • Alegerea unei lamele de acoperire care să cuprindă cât mai mult material celular de pe lamelă (CC).
 • Supraveghetorul laboratorului trebuie în fiecare zi să verifice lamelele în mod aleatoriu pentru a evalua intensitatea colorației, contrastul nuclear/citoplsmatic, nivelul de deshidratare și claritatea mediului de fixare (CC).
 • Participarea la scheme  tehnice ACE  naționale sau regionale (AC).
 • Acreditarea laboratorului pentru a asigura respectarea standardelor naționale (AC)

 

CC și AC procesării probelor citologice

 • Personalul de la toate nivelurile trebuie să aibă acces la ghidurile europene și naționale
 • Aplicarea obligatorie PSO la toate etapele procesului
 • Controale regulate și supravegherea tuturor procedurilor
 • Comunicarea cu persoanele care prelevează probele privind datele clinice, pregărirea și fixarea frotiului și comentarii față de rezultatele examenului citologic
 • Participarea la scheme tehnice ACE regionale
 • Respectarea standardelor de acreditare a laboratoarelor
 • Personalul de la toate nivelurile ar trebui să fie conștiente de importanța activităților sale în furnizarea unui rezultat veridic

 

X