Evitarea supra-raportării citologiei atipice/la limită

Celule scuamoase atipice cu semnificaţie nedeterminată (ASC-US)

 • ASC-US (sau modificările la limită din celulele scuamoase) sunt apropiate de LSIL și poate fi soluționată eficient prin triajul HPV. 
 • Negativitatea HPV, de regulă, ar exclude modificările minore în interiorul celulelor mature sau intermediare scuamoase în absența koilocitozei (unica caracteristică de diagnosticare a infecției cu HPV). 
 • Lărgirea nesemnificativă a nucleului și hipercromasia sunt frecvente la femeile aflate în perimenopauză, dar pot ajunge să fie raportate ca ASC-SUA. 
 • Modificările minore ale HPV, confirmate în triajul HPV cu risc înalt, ar trebui gestionate prin investigație, dacă persistă în ceea ce privește LSIL.

 

Modalități de evitare a rezultatelor ASC-US inutile

 • ASC-US poate fi controlat prin triajul HPV deoarece majoritatea modificărilor reactive vor fi negative
 • Monitorizarea ratelor HSIL, LSIL și ASC constituie o metodă utilă de asigurare a calității
 • Incertitudinea reală trebuie recunoscută prin investigarea cazurilor atipice
 • Tratamentul inutil poate fi evitat prin purtarea discuțiilor multidisciplinare și analiza lamelor

 

Celule scuamoase atipice nu pot exclude HSIL (ASC-H)

 • Pentru a identifica HSIL și evita rezultatele ASC-H inutile trebuie examinată toată lama.
 • ASC-H este raportat atunci când caracteristicile HSIL sunt incerte după luarea în calcul a tuturor condițiilor discutate mai sus drept potențial fals negative și fals pozitive. 
 • Se poate vedea cu ușurință în ce mod figurile 10.1 (b), 10.2 (a-b) și 10.3 (a-c) ar fi putut fi raportate drept ASC-H, dacă aceste celule ar fi reprezentat majoritatea celulelor atipice de pe lamă. Într-adevăr, unele din ele au fost raportate drept ASC-H, ceea ce ar putea evita rezultatele fals negative în cazurile dificile. 
 • În mod similar, în unele exemple de metaplazie scuamoasă imatură, metaplazie tubară și prelevarea probei de pe segmentul uterin inferior poate fi dificilă, în practică, evitarea unui raport ASC-SUA sau ASC-H – a se vedea figurile 10.5 (c-d), 10.6 (b), 10.8 (b) și 10.9 (b).
 • Colposcopia și analiza lamei pentru citologie și histologie poate contribui la evitarea tratamentului inutil în cazurile de citologie cu rezultate potențial fals pozitive. 
 • Monitorizarea ratelor HSIL poate fi utilizată drept metodă de control al calității pentru laboratoare și persoane.

 

Celule glandulare atipice (AGC)

AGC prezintă o problemă dublă cu referire atât la rezultatele fals negative, cât și fals pozitive:

 1. Diferențierea proceselor benigne sau metaplazice de celulele glandulare neoplazice conform figurii 10.11 (a-b).
 2. Diferențierea celulelor glandulare reactive de HSIL conform figurii 10.5 (c).

Caracteristicile clasice de AIS trebuie diferențiate de celulele endocervicale reactive, metaplazia tubară și TEM, acordând atenție structurii cromatinei, aranjării în palisadă a celulelor și absența celulelor stromale și ciliate. 

Corelația clinico-patologică și analiza lamei înainte de tratament reprezintă cheia pentru a evita supra- sau sub-tratamentul anomaliilor glandulare „dificile".

 

Figura 10.11 Celule glandulare atipice favorizează neoplazia

(a) Metaplazia tubară care imită AIS, doar în prezența cromatinei uniform distribuite și a membranelor nucleare uniforme
(b) AIS reprezentată doar de acest grup de celule.
(c) AIS în SurePath.

 

Modalități de evitare a rapoartelor ASC-US și AGL inutile

 • Analiza lamei pentru identificarea HSIL sau CGIN mai evidente înaintea raportării lamei
 • Discutarea cazurilor dificile cu colegii înaintea transmiterii rapoartelor ASC-H sau AGL
 • Colposcopia și analiza multidisciplinară a lamelor pentru histologie și citologie pot contribui la evitarea tratamentul inutil în cazurile atipice
 • Reținerea că utilizarea judicioasă a categoriilor ASC-H și AGL poate evita rezultatele fals pozitive și fals negative

 

Concluziile capitolului 10

 1. Discarioza trebuie să fie prezentă în toate anomaliile celulare fals negative și absentă în toate cele fals pozitive (cel puțin la analiză)
 2. Rapoartele ASC și AGL (la limită) trebuie utilizate doar în cazul unor suspiciuni reale între negativ/reactive și SIL/neoplazie
 3. Rezultatele fals negative pot fi evitate prin familiarizarea cu principalele cauze ale acestora: discarioză cu celule împrăștiate, palide și mici, grupuri celulare hipercromatice aglomerate și discarioză mascată de inflamație
 4. Grupurile de celule hipercromatice aglomerate și celulele discariotice aglomerate dau rezultate potențial fals negative în LBC, precum și la prevalarea convențională a frotiurilor
 5. Rezultatele fals pozitive pot fi evitate prin familiarizarea cu întregul spectru de modificări reactive în condiții metaplazice și inflamatorii
 6. Endocervicita, vaginita atrofică, metaplazia imatură scuamoasă, metaplazia tubară și metaplazia tubo-endometrioidă sunt susceptibile de a da rezultate potențial fals pozitive
 7. Rezultatele fals pozitive sunt importante deoarece biopsia excizională inutilă poate crește riscul ruperii premature a membranelor în timpul sarcinii
 8. Rapoartele atipice/la limită atunci când sunt folosite în caz de suspiciuni reale pot evita rezultatele fals negative și fals pozitive

 

X