9c. Anomalii citologice

Criterii de distingere a celulelor normale de cele anormale

În fond, un program de screening de col uterin depinde de capacitatea citologului de a detecta celulele anormale printre miile de celule normale într-un frotiu cervical colorat după metoda Papanicolau sau în preparatul citologic în mediu lichid folosind un microscop optic. Având experienţă în domeniul screeningului și cunoștințe despre procesul patologic, citologul ar trebui să poată prezice rezultatul histologic pentru pacient.

În citologie este foarte important să aplicați cu stricteţe criteriile morfologice față de fiecare celulă pe care o examinați. Făcând acest lucru de la începutul instruirii, veți înțelege mai bine devierile dintre celulele benigne, displazice/discariotice (preneoplazice) și celulele maligne.

Există două componente principale ale celulei: nucleul și citoplasma. În general, starea nucleului oferă informații despre starea de sănătate a celulei, iar citoplasma oferă indicii despre tipul celulei și gradul ei de maturare.

 

  • Un program de screening de col uterin depinde de capacitatea specialistului în screening de citologie de a detecta celulele displazice/discariotice
  • Specialistul în screening de citologie ar trebui să poată prezice rezultatul histologic.
  • Starea nucleului oferă informații despre starea de sănătate a celulei
  • Citoplasma oferă informații despre tipul celulei și gradul ei de maturare

 

Tabelul 9c-1.  Criterii pentru stabilirea unui diagnostic între benign și neoplazic

Criterii benigne

Criterii neoplazice

Cromatina este subțire și distribuită uniform

Cromatina are un aspect grosier, prezintă aglomerări și este distribuită neuniform

Dimensiunea și forma nucleului sunt în limitele fiziologice normale pentru nivelul de maturare al epiteliului

Nucleii prezintă devieri în dimensiune și formă în cadrul aceleiaşi populații de celule

Membranele nucleare sunt uniforme

Membranele nucleare au un contur neregulat și prezintă o adâncitură și/sau îngroșare datorită marginației și aglomerării cromatinei

Nucleii sunt normocromatici și intensitatea colorării se menține în toate celulele

Nucleii sunt, de obicei, hipercromatici și colorarea variază de la un grup la altul.

Poate fi observată multinuclearea, însă rareori (celule endocervicale reactive, de reparație)

Multinuclearea are loc frecvent, ceea ce reflectă o fluctuație rapidă a celulelor

Nucleolii sunt mici, și ca număr și ca mărime, dar pot fi măriți, însă au o formă regulată în procesul de reparație/regenerare

Dacă sunt prezenți, nucleolii sunt mari, au o formă neregulată și variază de la nucleu la nucleu; nucleolii sunt mai proeminenți în cancer decât în displazie/discarioză

Celulele sunt coezive, structura este menținută

Pierderea coeziunii (celulele părăsesc grupurile lor). Nucleii tind să se adune în straturi/grupuri.

Mitozele apar de regulă numai la nivelul stratului bazal, astfel că sunt rareori observate în frotiul cervical (reparație/regenerare)

Figurile mitotice pot fi observate în toate straturile epiteliului

 

Toate devierile menţionate în tabelul de mai sus indică activitatea mitotică anormală a celulelor displazice (precanceroase), care, prin mutații, au dobândit capacitatea de a evita controalele fiziologice ale diviziunii celulare.

Carcinomul invaziv cu celule scuamoase al colului uterin este, de obicei, precedat de un șir de modificări precanceroase cunoscute sub denumirea de neoplazie cervicală intraepitelială (CIN), care se dezvoltă în epiteliul scuamos metaplazic în zona de transformare a colului uterin. CIN poate fi prezentă în colul uterin timp de mai mulți ani înainte să se dezvolte o leziune invazivă; CIN poate regresa, persista sau progresa.

Sunt recunoscute trei stadii ale CIN cu risc sporit de progresie și  probabilitate redusă de regresie: CIN1, CIN2 şi CIN3; CIN3 este echivalentă cu carcinomul in situ. CIN1 este strâns asociată cu infecția cu virusul papiloma uman (HPV), de care nu poate fi deosebită cu exactitate

Adenocarcinomul colului uterin este rar comparat cu carcinomul cu celule scuamoase și poate fi precedat de neoplazia intraepitelială glandulară cervicală de grad înalt (CGIN), care este echivalentă cu adenocarcinomul in situ (AIS).  CGIN de grad scăzut este recunoscută, dar este rar diagnosticată.

Modificările celulare ale carcinomului cu celule scuamoase și ale adenocarcinomului sunt, de asemenea, observate în CIN și CGIN și sunt reprezentate în preparatele citologice.  Gradul de anomalie poate fi recunoscut ca grad scăzut sau grad înalt; invazia poate fi sugerată în citologie, dar este diagnosticată doar în histologie. Distincția acestor anomalii de modificările benigne și reactive oferă bază pentru testul Papanicoloau.  

Terminologia morfologică folosită în acest capitol este în conformitate cu sistemul Bethesda (TBS) (Nayar & Solomon 2004; Nayar & Wilbur 2015).   OrientărileUE recomandă ca terminologiile să fie traductibile în TBS (Herbert et al. 2007), care permite utilizarea termenului discarioză, ca în terminologia britanică (Denton et al. 2008), și displazie.

 

Criteriile morfologice utilizate în acest capitol sunt în conformitate cu orientările UE și sistemul Bethesda în ceea ce privește raportarea citologiei cervicale

 

X