7. Utilizarea testelor HPV în screeningul cancerului de col uterin și efectul vaccinării

Evoluții care modifică radical screeningul cancerului de col uterin

Până nu demult citologia exfoliativă a constituit baza în screeningul cancerului de col uterin și a satisfăcut într-o mare măsură criteriile definite cu mulți ani în urmă pentru o metodă de screening foarte eficientă.  Succesul său a fost demonstrat în mai multe țări pe parcursul ultimilor 50 de ani; dar de curând, evoluțiile în tehnologia HPV, inclusiv vaccinarea, au schimbat radical screeningul cancerului de col uterin.

 

  • Descoperirea tipurilor de HPV cu risc înalt ca principalul agent etiologic al cancerul de col uterin și precursorii acestuia
  • Dezvoltarea vaccinurilor împotriva celor mai frecvente tipuri oncogenice de HPV 

 

În țările în care vaccinarea este la un nivel înalt se va reduce dramatic incidența leziunilor precanceroase și a cancerului cauzat de HPV.  Testarea HPV primară se introduce în diferite țări, cu sau fără co-testare citologică. Drept rezultat, rolul citologiei se va schimba semnificativ în următorii ani. Cu toate acestea, în multe țări și centre, screeningul citologic cu prelevarea convențională de frotiuri Papanicolau rămâne testul primar de screening.

 

  • În multe țări, screeningul citologic rămâne testul de screening primar.
  • Principiile screeningului citologic rămân, în esență, neschimbate prin integrarea lor în testarea HPV și vaccinare.  
  • Importanța preciziei citologiei cervicale ar fi îmbunătățită în probele cunoscute a fi HPV-pozitive prezentate pentru triajul citologic.  

 

Fără a afecta țesutul subiacent, citologia cervicală oferă o probă de celule din întreaga zonă de transformare (ZT) a colului uterin unde se dezvoltă majoritatea leziunilor precanceroase. Atunci când se prelevă probe pentru citologia în mediul lichid, se furnizează un mediu pe care se pot efectua teste HPV și alte teste moleculare. Testarea HPV este frecvent utilizată pentru triajul de citologie atipică sau „la limită” și ca un test de vindecare după tratamentul leziunilor precanceroase de grad înalt.

 

Deși, diagnosticul citologic poate fi susținut de biopsii prin perforare direcționate colposcopic, diagnosticul final depinde de examenul histologic al întregii ZT prin excizia bucla mare sau prin biopsia conică.

 

Metode alternative screeningului cancerului de col uterin

Ghidurile OMS privind screeningul pentru cancerul de col uterin recomandă doar screeningul citologic „în țările în care există deja o strategie de screening corespunzătoare/ de înaltă calitate cu citologie urmată de colposcopie", unde „ar putea fi folosit  un test HPV sau o citologie urmată de colposcopie.” 

Toate celelalte opțiuni includ diferite combinații de testare HPV, inspecție vizuală cu acid acetic (IVA), colposcopia și tratamentul, și nu screeningului citologic (OMS 2013).   

 

 

Acest program de instruire Eurocytology este destinat țărilor și centrelor în care este deja implementată citologia de col uterin

Acesta vizează în primul rând instruirea noilor angajați în screeningul și raportarea citologiei  

De asemenea, programul mai urmărește actualizarea cunoștințelor practicienilor existenți, inclusiv a celor care lucrează în alte profesii care au un rol în programele de screening

 

Tot ce trebuie să cunoașteți despre testarea HPV

Este necesar ca screeningul citologic să fie tot mai mult integrat cu testarea HPV în cel puțin una din situațiile descrise mai jos. Pentru o prezentare completă a utilizărilor și a provocărilor prezentate de testarea HPV, consultați recenzia realizată de Cubie & Cuschieri 2013. Pentru o meta-analiză a tuturor tipurilor de teste HPV consultați Arbyn et al. 2012.

X