Importanța controlului calității asupra efectului screeningului

În urma unei analize mai atente a situației înregistrate în Anglia iese la iveală încă un factor suplimentar, care poate fi relevant și pentru alte țări.  Deși incidența, mortalitatea și ratele carcinomului in situ erau în creștere în rândul femeilor cu vârsta sub 35 de ani, femei de la care au fost luate, la momentul respectiv, 65% din frotiuri Papanicolau (Brindle și alții 1977), iar rata generală de acoperire prin screening (25-64 ani), în anii '80, era de aproximativ 12% (Quinn și alții 1999).

S-a estimat că rata de cuprindere prin screening în anii '70 a atins nivelul de 80% în rândul femeilor cu vârsta sub 35 de ani: astfel, incidența era în creștere în rândul grupelor de vârstă ce treceau cel mai activ testul de screening (Adelstein 1981).

Analizând istoria screeningului de col uterin din Anglia, Albrow și alții (2012), se poate concluziona că în perioada anilor '70 și '80 programul de screening era dezorganizat, iar controlul calității era precar.  În trecut, se mediatizaseră intens câteva „erori de screening”, lucru ce a dus la îmbunătățirea semnificativă a controlului calității a noului Program de Screening al Serviciului Național de Ocrotire a Sănătăți (NHSCSP) lansat în 1988.  

Importanța controlului calității în supravegherea incidenței cancerului de col uterin la momentul creșterii riscului de îmbolnăvire

  • În Anglia, în anii '80, cea mai mare rată de acoperire prin screening era înregistrată în rândul grupelor de vârstă a căror rate de îmbolnăvire cu cancer și CIN3 erau în creștere.
  • Publicarea erorilor de screening și atenția din partea mass-mediei au dus la îmbunătățirea controlului calității în Marea Britanie și SUA

 

Este necesar să se efectueze controlul calităţii tuturor aspectelor programului de screening, începând cu prelevarea probelor, procedura de screening și raportarea rezultatelor citologice, monitorizarea femeilor cu rezultate citologice atipice, și finalizând cu efectuarea colposcopiei, tratamentul anomaliilor de grad înalt și monitorizarea post-tratament (Arbyn și alții 2010). 

X