Intervalul de screening, grupa de vârstă și cohorta de naștere

Agenția Internațională de Cercetare în Domeniul Cancerului (1986) a prezentat un rezumat privind eficacitatea reducerii riscului de cancer invaziv, a screeningului efectuat în diverse intervaluri de timp, la diferite grupe de vârstă (Figura 6.5; IARC 1986).

Acest studiu internațional a prezentat dovezi, potrivit cărora, screeningul efectuat la un interval de 3 ani, de către femei cu vârsta cuprinsă de la 20-25 până la 64 de ani, a asigurat cel mai mare nivel de protecție (>90%) împotriva cancerului invaziv de col uterin. 

Figura 6.5. Tabelul VII din IARC 1986.

 

Potrivit dovezilor prezentate în urma auditurilor naționale, respectarea intervalurilor de screening recomandate reduce riscul de îmbolnăvire cu cancer invaziv.  De exemplu, în cadrul auditului național efectuat în Suedia, Andrae și alții (2008) au ajuns la concluzia că „Principalul motiv al morbidității prin cancer de col uterin a fost lipsa legăturii dintre cancer și intervalurile de screening”.

Riscul de îmbolnăvire a diferitor cohorte de vârstă

Schimbările produse odată cu efectuarea screeningului în rândul populației

  • Pe parcursul celui de-Al Doilea Război Mondial s-a înregistrat o creștere a mortalității și a incidenței în rândul femeilor cu vârsta de 20 de ani, astfel explicându-se căderea naturală a numărului de femei născute în anii ’30, dacă e să comparăm cu numărul acestora născute în anii ’20, înainte ca efectul screeningului să fie evident (Quinn 1999). 
  • Începând cu anii '50 și până în anii '80, în Anglia s-a înregistrat o creștere substanțială a numărului de femei și o descreștere în toate grupele de vârstă eligibile pentru screening pe parcursul următorului deceniu (Figura 6.6; Quinn și alții 1999).
  • Ratele deceselor, cazurile de carcinoame invazive și cele in situ, toate, au crescut în rândul femeilor tinere din Anglia, astfel indicând un risc sporit de îmbolnăvire cauzat, aproape sigur, de prevalența sporită a tipurilor de HPV cu risc crescut legate de disponibilitate metodelor sigure de contracepţie (Petoși alții2004). 
  • În Finlanda, Norvegia și Suedia s-a înregistrat o creștere a incidenței de cancer de col uterin în rândul femeilor cu vârsta de 25-29 de ani, deși numerele erau mici (Lååra și alții 1987).
Figura 6.6.  Figura 3 din Quinn și alții 1987.

 

X