This content is also available in: English Español Čeština

Bookmark (0)

No account yet? Register

Rak ten nie posiada cech mikroskopowych innych raków p?uca dlatego rozpoznanie ustala si? przez wykluczenie. Stanowi on oko?o 10% raków p?uca i najcz??ciej wyst?puje obwodowo. Histologicznie wyst?puj? p?aty i gniazda du?ych komórek z p?cherzykowatymi j?drami i du?ymi j?derkami. Cytologiczne cechy z?o?liwo?ci nie trudno dostrzec.

Rzadkie warianty raka wielkokomórkowego:

Cytologiczne cechy diagnostyczne:

Diagnostyka ró?nicowa

 

Necrotic large cell carcinoma:

Necrotic large cell carcinoma
Necrotic large cell carcinoma (sputum)

FNA:

FNA
FNA
Histology
FNA