logo efcs bianco

Gruczolak mioepitelialny (Myoepithelioma)

This content is also available in: English Español Português Čeština Magyar

Bookmark (0)

No account yet? Register

W rozmazie stwierdza si? obecno?? monomorficznych, wrzecionowatych lub plazmocytoidnych komórek, czyste t?o, bardzo niewiele (lub w ogóle) prawid?owego nab?onka ?linianki. Nie wyst?puje chrz?stno-myksoidne pod?cielisko (je?eli jest obecne, to guz nazywany jest“guzem mieszanym”). J?dra s? okr?g?e lub wyd?u?one. Nie stwierdza si?  mitoz. Mog? si? pojawi? fragmenty metachromatyczne, ale nie odpowiadaj? one du?ej ilo?ci pod?cieliska metachromatycznego w guzie mieszanym!

Myoepithelial adenoma – histology
Myoepithelial adenoma – histology
Myoepithelial adenoma – histology
Myoepithelial adenoma – histology
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma