Rak wielkokomórkowy

Rak ten nie posiada cech mikroskopowych innych raków p?uca dlatego rozpoznanie ustala si? przez wykluczenie. Stanowi on oko?o 10% raków p?uca i najcz??ciej wyst?puje obwodowo. Histologicznie wyst?puj? p?aty i gniazda du?ych komórek z p?cherzykowatymi j?drami i du?ymi j?derkami. Cytologiczne cechy z?o?liwo?ci nie trudno dostrzec.

Rzadkie warianty raka wielkokomórkowego:

 • olbrzymiokomórkowy
 • bazaloidalny
 • podobny do lymphoepithelioma
 • jasnokomórkowy
 • wielkokomórkowy z fenotypem rabdoidnym
 • wielkokomórkowy neuroendokrynny

Cytologiczne cechy diagnostyczne:

 • Nieregularne grupy du?ych komórek o wyra?nych cechach z?o?liwo?ci
 • Polimorfizm izolowanych komórek
 • Cytoplazma ró?noraka cz?sto nieostro odgraniczona
 • Wysoki stosunek N/C
 • Nieregularny obrys j?der, rozleg?e przeja?nienia chromatyny, liczne j?derka
 • Neutrofile w cytoplazmie komórek rakowych i martwicze fragmenty w tle

Diagnostyka ró?nicowa

 • Zmiany popromienne
 • Makrofagi ze zmianami zwyrodnieniowymi
 • Wielkokomórkowy ch?oniak nieziarniczy
 • Czerniak
 • Przerzutowy rak
 • Mi?sak

 

Necrotic large cell carcinoma:

Necrotic large cell carcinoma
Necrotic large cell carcinoma (sputum)

FNA:

FNA
FNA
Histology
FNA

 

X