Estimation of sensitivity and specificity

Calculation of sensitivity of primary screening

Variables for use with listed formulae:

    Final smear report
    Abnormal Normal
    HSIL+ ASCUS/LSIL Negative/Inadequate
Cervical smear report prior to QC check Abnormal a b c
Normal d e f

 

Sensitivity  of primary screening= abnormals identified correctly before QC check / abnormals identified after QC check x100

Overall sensitivity  of primary screening= a + b / a+b+c+d     x  100

Sensitivity of primary screening for HS I L+ = a+f / a+d x 100

Definicja czu?o?ci i specyficzno?ci

Czu?o??:  Czu?o?? testu  definiuje si? jako stosunek  liczby chorych z dodatnim wynikiem badania cytologicznego w odniesieniu do ca?kowitej przebadanej liczby osób z chorob?.

Specyficzno??:    Specyficzno?? testu  definiuje si?  jako stosunek liczby zdrowych osób wed?ug badania cytologicznego  w odniesieniu do wszystkich zbadanych zdrowych osób.

         

Target population : A group of persons sharing pre-defined characteristics eligible for a particular test or investigation or the object of a particular study.

Metoda obliczania czulosci i specyficznosci oraz poziomu rozpoznan falszywie ujemnych w cytologii szyjki macicy z zastosowaniem badania histopatologicznego jako zloty standard.

Pap test Outcome
Positive Negative
Positive True positive Pap test (A) False Positive Pap test (B)
Negative False negative Pap test (C) True positive Pap test (D)

 

Sensitivity= A / A+C True Positive / True Positive + False Negative
Specificity = D / D+B True Negative / False Positive + True Negative

 False negative rate = 1- sensitivity
False positive rate = 1- specificity

Metoda obliczania Dodatniej Warto?ci Predykcyjnej (PPV) i Ujemnej Warto?ci Predykcyjnej (NPV) z zastosowaniem badania histopatologicznego jako Z?oty Standard.

Positive predictive value A / A+B
Negative predictive value C / C+D

PPV badania cytologicznego szyjki macicy odzwierciedla dokladnosc z jaka na podstawie nieprawidlowego wyniku badania cytologicznego mozna przewidywac zmiane nowotworowa w szyjce macicy. NPV badania cytologicznego szyjki macicy odzwierciedla dokladnosc z jaka na podstawie ujemnego wyniku badania cytologicznego mozna przewidywac brak choroby. Wartosci predykcyjne zaleza od wystepowania CIN i raka szyjki w populacji. Wartosci predykcyjne róznia sie znacznie w zaleznosci od tego, czy populacja poddana skryningowi charakteryzuje sie wysokim czy niskim ryzykiem zachorowania na raka szyjki macicy.

X