Zewnętrzna kontrola jakosci

Procedury Zewnetrznego Systemu Zapewnienia Jakosci (EQA)

  1. Schemat wymiany preparatów.
  2. Schematy testowania bieg?o?ci.
  3. Akredytacja i certyfikacja cytotechników i patologów.
  4. Ocena zarz?dzania, organizacji i funkcjonowania pracowni.

EQA: Wymiana preparatów i testowanie bieglosci

  • Wymiana preparatów: Wymiana preparatów miedzy pracowniami sluzy podniesieniu zgodnosci rozpoznan i standaryzacji formulowania wyników. Ma równiez uzyteczna funkcje edukacyjna.
  • Schematy testowania bieglosci: Ten schemat (lub jego modyfikacja) jest stosowany w USA i w Wielkiej Brytanii. Rozmazy z szyjki macicy barwione metoda Papanicolaou specjalnie wyselekcjonowane dla tego celu sa kierowane przez osobe przeprowadzajaca test do kazdej pracowni bioracej udzial w tym schemacie. Wszyscy czlonkowie zespolu bioracy udzial w skryningu cytologicznym (cytotechnicy i patolodzy) otrzymuja zestaw 10 rozmazów do oceny i sformulowania wyniku w ciagu 2 godzin. Osoba przeprowadzajaca test ocenia go i informuje kazdego uczestnika o jego wyniku. Schemat ten ujawnia nieakceptowalne poziomy wykonania zadania. Poufnosc jest podstawowym skladnikiem tego schematu.

EQA: Akredytacja i certyfikacja

  • Akredytacja: Jest to proces, w którym komitet ekspertów ustanowiony przez niezalezna agencje ocenia i poswiadcza, ze zaklad lub pracownia wypelnia ustanowione uprzednio i uzgodnione standardy. Akredytacja uwiarygodnia instytucje akredytowane wobec ich klientów. ISO 9000 jest ogólnoeuropejskim schematem akredytacji, ale w niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) istnieja wlasne schematy.
  • Certyfikacja: Bieglosc i doswiadczenie cytotechnika ma duzy wplyw na jakosc wyników wychodzacych z pracowni. Test z zakresu cytologii szyjki macicy Europejskiej Federacji Towarzystw Cytologicznych(EFCS) - "QUATE Aptitude test" - jest miedzynarodowym egzaminem, który jest przeznaczony do obiektywnego oszacowania kompetencji cytotechników w skryningu rozmazów z szyjki macicy. Moga wziac w nim udzial cytotechnicy, którzy zdali egzamin krajowy lub regionalny (jezeli taki istnieje) lub którzy maja przynajmniej dwuletnie doswiadczenie w skryningu cytologicznym szyjki macicy (5 000 rozmazów rocznie).

Summary of quality assurance procedures:

Internal QAP (daily basis) Internal QAP (monthly basis)
Check data entry, stains, laboratory processing Biopsy/cytology comparison
Systematic assessment of smear adequacy Review smear history of women with CIN3 or invasive cancer for possible false negative smears
QC check of negative and inadequate smears Statistical monitoring of laboratory performance
Referral of abnormal smears and cases with suspicious clinical features to pathologist Control workload, regulate slide storage, Monitor turnaround time
Peer review of abnormal smears Check standard operating procedures (SOPs) are up to date

 

 

X