Zmiany gruczolowe i postepowanie z kobietami z nieprawidlowymi rozmazami.

Po zapoznaniu si? z t? cz??ci? programu szkolenia student powinien:

  • znac sk?adniki prawid?owego rozmazu z szyjki macicy
  • umiec rozpozna? komórki nab?onkowe z ecto- i endocervix oraz z endometrium
  • umiec rozpozna? elementy flory bakteryjnej pochwy oraz typowe dla niej cia?a obce
  • by? zaznajomiony z podstawowymi cechami cytologicznymi rozmazów np. z okresu pokwitania, ci??y lub menopauzy
  • umiec okre?lic czy rozmaz jest odpowiedni do oceny i rozpozna? rozmazy nie nadaj?ce si? do oceny.
X