Squamous carcinoma, CIN and ASCUS

Po zako?czeniu tej cz??ci cytotechnik powinien zna?:

  • Morfologiczne ró?nice pomi?dzy komórkami ?agodnymi i z?o?liwymi.
  • Podstawowe histologiczne kryteria diagnostyczne dla CIN1, CIN2, CIN3.
  • Wspólne cechy cytologiczne komórek nab?onkowych z CIN1(LSIL), CIN2(HSIL), CIN3(HSIL).
  • Histologiczne i cytologiczne cechy rogowaciej?cego i nie rogowaciej?cego raka p?askonab?onkowego.
  • Definicj? ASCUS i kryteria rozpoznania tej zmiany.
X