Zmiany zapalne, reakcje na specyficzne czynniki infekcyjne, zmiany reparacyjne i jatrogenne.

Po zapoznaniu si? z t? cz??ci? cytotechnik powinien znac:

  • Przyczyny i skutki zapalenia szyjki macicy.
  • Obraz cytologiczny ostrego nie specyficznego zapalenia szyjki macicy.
  • Infekcje specyficzne, które moga by? rozpoznane w badaniu cytologicznym szyjki macicy.
  • Obraz cytologiczny zapalenia przewleklego i zapalenia grudkowego (cervicitis follicularis).
  • Procesy regeneracyjne i naprawcze.
  • Aspekty kliniczne chorób zapalnych szyjki macicy.
X