Anatomia, fizjologia i histologia szyjki macicy

Po zapoznaniu si? z t? cz??ci? programu szkolenia student powinien zna?:

  • Budow? anatomiczn? szyjki macicy i jej umiejscowienie w stosunku do innych struktur miednicy.
  • Nast?puj?ce okolice szyjki: endocervix, ectocervix i strefa przej?cia nab?onka wielowarstwowego p?askiego w gruczo?owy.
  • Budow? histologiczn? nab?onków wy?cielaj?cych endocervix i ectocervix u nieródek, po porodzie i po menopauzie oraz ich funkcj?.

Zmiany metaplastyczne w szyjce, stref? transformacji, i jej znaczenie kliniczne.

X