Uklad rozrodczy żenski

Po zapoznaniu si? z t? cz??ci? programu szkolenia student powinien:

  • Zna? anatomi?, struktur? i funkcj? uk?adu p?ciowego ?e?skiego.
  • Rozumie? dzia?anie hormonów wydzielanych przez przedni p?at przysadki i jajniki .
  • Rozumie? wplyw hormonów na macic? i cykliczne zmiany endometrium
  • Rozumie? znaczenie cytologii hormonalnej w praktyce klinicznej i umie? ogólnie oceni? stan hormonalny na podstawie rozmazu.
X