Inne zmiany ślinianek

Naczyniak wieku dziecięcego (Haemangioma infantum)

Jest to zazwyczaj zmiana duża, wrodzona i niebolesna, która znika w okresie dojrzewania. Jeżeli osiąga duże rozmiary (>3-5 cm), w niektórych przypadkach jest usuwana. Rozmaz zawiera dużą ilość krwi, wśród której można dostrzec proliferujące komórki śródbłonka. Jeżeli zmiana nie jest przewidziana do usunięcia, prawidłowe rozpoznanie we wczesnym okresie życia jest bardzo ważne.

Haemangioma of the infants - histology
Haemangioma of the infants - cytology
Haemangioma of the infants - cytology

Naczyniak limfatyczny (Lymphangioma)

Podczas aspiracji uzyskuje się żółtawy, nieznacznie krwisty płyn, w którym z trudem można znaleźć elementy komórkowe. Zmiana torbielowata wypełnia się ponownie po kilku minutach.

Nerwiak osłonkowy (Neurinoma)

Guz ten jest związany z nerwem twarzowym w okolicy ślinianki przyusznej, w związku z czym procedura nakłuwania nie jest bolesna. Obraz cytologiczny przypomina obraz histologiczny, nawet niekiedy można znaleźć ciałka Verocay’a. Wydłużone komórki ułożone w płaty, przypominają łagodnie wyglądające komórki mezenchymalne.

Peripheral nerve sheet tumor
Peripheral nerve sheet tumor
Peripheral nerve sheet tumor

 

X