Rak śluzowo-naskórkowy (Carcinoma mucoepidermale)

Guz ten, niemal zawsze wieloogniskowy, zbudowany jest z komórek różnicujących się w kierunku dojrzałych i pośrednich komórek  nabłonka wielowarstwowego płaskiego i komórek śluzowych, znajdujących się w śluzowym tle. Jest to najczęstszy nowotwór złośliwy ślinianek u dzieci i młodych dorosłych. Trzy stopnie złośliwości guza: niski, pośredni i wysoki, histologicznie ocenia się na podstawie obecności komponentu torbielowatego, martwicy, nacieku nerwów, proporcji komórek epidermoidnych do komórek śluzowych, anaplazji i liczby mitoz.

Rozmazy cytologiczne czasem są bardzo typowe: występują wszystkie rodzaje komórek w śluzowym tle. W niektórych przypadkach atypia jest niewielka, dominują komórki epidermoidne przypominające onkocyty, w gęstym brudnym tle. Obraz ten przypomina guz Whartina. 

Mucoepidermoid carcinoma - histology
Mucoepidermoid carcinoma - cytology

 

X