Rak zrazikowokomórkowy (Carcinoma acinocellulare)

Rak zrazikowokomórkowy występuje najczęściej w śliniance przyusznej. Dawniej używano nazwy “Tumor acinocellularis” (ang. “Acinic cell tumor”), ponieważ w części przypadków występuje bardzo mała atypia. Nowotwory tej grupy stanowią 2 – 7% wszystkich guzów ślinianek.

Występują 4 typy histologiczne: lity, drobnotorbielowaty, brodawkowato-torbielowaty i pęcherzykowy. Zazwyczaj znajduje się 4 typy komórek: komórki zrazikowe, komórki jasne, komórki zwakuolizowane i komórki przypominające komórki wstawek przewodów. Te różne typy utkania i różne typy komórek są zazwyczaj obecne w tym samym guzie, niektóre z nich mogą dominować. Guzy te występują częściej u kobiet i mogą pojawiać się również u dzieci. W rozmazie cytologicznym można zidentyfikować różne typy komórek. Guz jest zazwyczaj obficie nacieczony limfocytami, co stanowi ważną cechę diagnostyczną. W takim przypadku obraz cytologiczny jest podobny do obrazu przerzutu dobrze zróżnicowanego gruczolakoraka do węzła chłonnego.  W przypadku stwierdzenia dobrze zróżnicowanych komórek zrazikowych bez obecności elementów przewodowych należy zawsze myśleć o raku zrazikowo-komórkowym, nawet gdy pacjent jest bardzo młody.

Acinic cell carcinoma
Acinic cell carcinoma
Acinic cell carcinoma
Acinic cell carcinoma

 

X