Gruczolak mioepitelialny (Myoepithelioma)

W rozmazie stwierdza się obecność monomorficznych, wrzecionowatych lub plazmocytoidnych komórek, czyste tło, bardzo niewiele (lub w ogóle) prawidłowego nabłonka ślinianki. Nie występuje chrzęstno-myksoidne podścielisko (jeżeli jest obecne, to guz nazywany jest“guzem mieszanym”). Jądra są okrągłe lub wydłużone. Nie stwierdza się  mitoz. Mogą się pojawić fragmenty metachromatyczne, ale nie odpowiadają one dużej ilości podścieliska metachromatycznego w guzie mieszanym!

Myoepithelial adenoma - histology
Myoepithelial adenoma - histology
Myoepithelial adenoma - histology
Myoepithelial adenoma - histology
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma
Myoepithelial adenoma

 

X