Guz Warthina

Występuje głównie u mężczyzn, jest często obustronny. Jest guzem torbielowatym o obrazie onkocytarno – limfoepitelialnym. Obraz cytologiczny odpowiada zmianie torbielowatej. Zaaspirowany materiał jest zazwyczaj gęsty, barwy brunatnej. W tle rozmazu stwierdza się “brudny” płyn, w którym występują  komórki onkocytarne, limfocyty i histiocyty. Onkocyty mogą tworzyć struktury brodawkowate lub pseudopapilarne. Guz Warthina (cystadenoma papillare lymphomatosum) często ulega zmianom martwiczym w związku z metaplazją płaskonabłonkową, co może przypominać martwicę w raku płaskonabłonkowym. Diagnostyka różnicowa jest tu bardzo istotna, gdyż rak płaskonabłonkowy w regionie głowy i szyi wykazuje zazwyczaj zmiany martwicze, w następstwie czego powstają pseudotorbiele.

Warthin tumor - histology
Warthin tumor - histology
Warthin tumor - cytology
Warthin tumor - cytology

 

X