Zmiana limfocyto-nabłonkowa łagodna

Rozmaz wygląda tak jakby pochodził z węzła chłonnego. Zmiana jest często torbielowata i wówczas aspiruje się treść płynną. Obecne są komórki zrazikowe z otoczenia zmiany i proliferujące komórki przewodowe. Komórki nabłonkowe mogą wykazywać zmiany osmotyczne: wyraźne granice cytoplazmy, powiększone blade jądra. W przypadku rozrostu grudkowego limfocytów pojawiają się trudności z odróżnieniem tej zmiany od chłoniaka. W literaturze niemieckiej zmianę tę określa się jako autoimmunologiczne zapalenie ślinianki w związku z występowaniem jej w Zespole Sjogrena.

Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology
Benign lymphoepithelial lesion - histology

 

X