Nienowotworowe i niezapalne powiększenie ślinianek (Sialoadenosis)

Komórki zrazikowe są wyraźnie większe, z małymi obwodowo ułożonymi jądrami i licznymi ziarnistościami zymogenu w cytoplazmie. Średnica komórek wynosi 58 – 60 mikronów w porównaniu do prawidłowych komórek o średnicy 40 – 45 mikronów. Gruczoł jest obrzmiały. Zazwyczaj ślinianki przyuszne są obustronnie znacznie powiększone. Zmiany te zazwyczaj towarzyszą innym chorobom: cukrzycy, gruźlicy, niedożywieniu, itd.

Sialoadenosis - histology
Sialoadenosis - histology
Sialoadenosis - histology

 

X