Zmiany torbielowate

Największe problemy diagnostyczne w obrębie głowy i szyi stwarzają zmiany torbielowate. Większośćłagodnych torbieli (torbiel skrzelopochodna, torbiel środkowa szyi) wyścielona jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, wiele z nich wykazuje zmiany zapalne. Torbiele skrzelopochodne (torbiel boczna szyi) łatwo  można znaleźć wzdłuż linii mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, ale mogą one występować niemal wszędzie w okolicy głowy i szyi.  Nierzadko stwierdza się je w obrębie przyusznicy. Są one wyrazem pozostałości embrionalnych.

Branchial cleft cyst (Pap stain)
Branchial cleft cyst - inflammation (H & E)
Branchial cleft cyst - cholesterol crystals

Obecność przerzutów raka płaskonabłonkowego w węzłach chłonnych szyi jest zjawiskiem częstym. Guzy te, podobnie jak raki płaskonabłonkowe pierwotne, często ulegają marticy rozpływnej, czego następstwem jest powstawanie zmian pseudotorbielowatych, zawierających komórki raka płaskonabłonkowego rogowaciejącego lub nierogowaciejącego. Są to czasem guzy wysoko zróżnicowane, których komórki przypominają wspominane wyżej pobudzone komórki z torbieli bocznej szyi. Zawartość płynna z obu przypadków jest bardzo podobna i przypomina ropę. Dlatego też materiał do badania w takich przypadkach nie powinien być przysyłany do pracowni przez klinicystę, a nakłucie powinno być wykonywane przez patologa.

Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!
Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!
X