Az invazív endocervicalis adenocarcinoma citológiai diagnózisa

  • Amíg a Pap teszt alkalmas a CIN és a cervicalis korai invazív laphámrák kimutatására, kevésbé alkalmas az adenocarcinoma kimutatására. A kimutatás esélye javítható, ha a mintavételkor az endocervicalis kefét rutinosan használva elérik az endocervicalis csatornát. A kefét mindig a spatulával együtt kell használni, hogy a mintába belekerüljön a transzformációs zóna.
  • Adenocarcinoma in situ (AIS) Nehéz különbséget tenni az in situ adenocarcinoma és a jól differenciált invazív adenocarcinoma között citológiai vizsgálat alapján. AIS-ban kóros és normál endocervicalis hám is található szoros összefüggésben ugyanabban a kenetben. A háttér általában tiszta.
  • Jól differenciált adenocarcinomában a mirigyhámsejtek lemezeket, csoportokat, vonulatokat és rozettákat képeznek. Az egyes sejtek egyértelmuen mirigyhám megjelenésuek és paliszád vagy lépesmézhez hasonló formációkba rendezõdnek, általában jól megõrzöttek.
  • A szokványo paliszád szerkezettel szemben ugyanakkor a magok különbözõ méretuek és alakúak. Ez legjobban a sejtcsoportokban figyelhetõ meg.
  • A lépesméz-szeru formációkban a sejtmagok zsúfoltak, egymásra vetülnek, mely hyperchromasias jelleget ad a sejtcsoportnak, bár az egyes sejtek chromatinja finoman granulált lehet. Osztódások és magvacskák láthatók.
  • A közepesen illetve kevéssé differenciált adenocarcinomákban a daganatok mirigyhám eredete kevésbé nyilvánvaló és a citológiai megjelenés nagyon különbözõ. A sejtek denz csoportokban helyezkednek el surun egymás mellett, ezért a vizsgálat csak a tumor szélérõl származó sejtek alapján vagy azon ritkán elõforduló sejtek alapján történhet, melyekrõl gyanítható a mirigyhám eredet. Különbözõ magméret, megnagyobbodott és többes magvacskák és osztódó alakok láthatók.
  • Háttér adenocarcinoma in situ és a korai stádiumú adenicarcinoma esetén általában tiszta. A legtöbb elõrehaladott tumornál a háttér tartalmazhat friss és régebbi vörösvértesteket, neutrophil granulocytákat és necrotikus sejttörmeléket (a jelenséget tumor diathesisnek nevezzük).
  • Kóros laphámsejtek a laphámsejtes és mirigyhám eredetu léziók együttes megjelenésekor láthatók.

Adenocarcinoma in situ:

AIS területérõl származõ cervix kenekben igen sejtgazdag mirigyhám csoportokat látunk. Ez önmagában gyanus glanduláris malignitásra, hacsak az anyagvétel nem endocervikális kefével történt. Ezen a képen a magvak tömegesen egymásra trolódottak, sötéten festõdõek, mégis a mirigyhám jelleg felismerhetõ. A háttér tiszte. ép endocervikális lemez is elõtunnek.
Daganatsejt csoport AIS területérõl. A sejtek polaritása eltunt, a mag mérete változó, az egyértelmu hyperkromázia mellett a "lépesméz" struktura felismerhetõ. AIS és invaziv adenocarcinoma alig különithetõ el egymástól

Well differentiated invasive endocervical adenocarcinoma:

Endocervikális adenocarcinoma. A mirigyhámasejtek a "feathering" ( kihuzottan, sugárirányban leváló sejtek a széleken ) jelenségét mutatják, a palaszád struktura is jelen van.
Paliszád struktuta adenocarcinomában, erõs nagyítással A rendezettnek tunõ paliszádon belül a magvak elhelyezkedése egyenetlen.
Endocervical adenocarcinoma :Strips of crowded columnar cells showing pseudostratifiction with dense overlapping nuclei but the glandular architecture is still preserved.
Mirigyhámsejtek háromdimenziós csoportja invazív endocervikális adenocarcinomából. A háttértõl eltekintve a mirfológia erõsen hasonlatos az AIS-ben látottakhoz.
Kevéssé differenciált endocervikális adenocarcinoma. A magva nagyméretuek, irreguláris a kromatin, a cytoplazma szintén nagy és jól elemezhetõ de a mirigy struktura alig van jelen.

Metastatic endocervical adenocarcinoma:

Egyéb malignus daganat: endometrialis rák kenetben.
Egyéb malignus daganat: áttéti vastagbél rák kenetben
Kevéssé differenciált endocervikális adenocarcinoma: dedifferenciált tumor sejtek, a cytoplasma keskeny a magméret változó. A finoman rögö kromatin struktura és a makronucleolusok jellemzõek erre az elváltozásra. 
Egyéb malignus daganat: ovarium rák kenetben

Poorly differentiated endocervical adenocarcinoma:

Endocervikális adenocarcinoma: eza hyperkromáziás sejtcsoport alig különbözik a kevéssé differenciált laphámrák sejtjeitõl.

 

X