Az invazív laphámrák morfológiai és biológiai jellegzetességei

  • A méhnyak invazív laphámrákjának növekedési jellege nagyon különbözõ. A daganat lehet papilláris vagy polypoid esetleg lapos vagy kifekélyesedõ.
  • A daganat lehet jól differenciált (pl. a daganatsejtek laphám differnciációját elszarusodás jelzi) vagy kevéssé differenciált (el nem szarusodó). Az elszarusodó és az el nem szarusodó területek gyakran együtt egy tumoron belül figyelhetõk meg bár egy vagy több terület túlsúlyban lehet.
  • A laphámrák összes formájában, a daganat sejtkötegeket bocsát a stromába és a környezõ szövetbe. Ezek a jelenségek a szövettani metszetben gyulladásos sejtekkel átjárt stromába ágyazott daganatsejt szigetekként figyelhetõk meg.
  • Az invazív laphámrák daganat sejtjei sokkal pleomorfabbak (sok félébbek), mint a CIN-ban. A mag méret és alak jelentõs variációi nagy számban láthatók és a citoplazmánál is jelen vannak. A nekrotikus sejtek és a sejttörmelék gyakori jelenség, ami a daganatos proliferáció ereket túlnövõ aktivitásának valamint fertõzésnek tudható be.  
Elszarusodó laphámrák szöveti szerkezete. Keratin gyöngyök láthatók és invaziv vonulatok a stromában.
El nem szarusodó laphám rák szöveti képe. Invaziv daganat vonulatok a stromában, ahol lobsejtek mellett egyesével bizarr nagy citoplazmájú daganatsejteket is látunk.

 

Az invazív laphámrák citológiai diagnózisa

  • Az elszarusodó laphámsejtes carcinómában a daganatsejtek különbözõ méretuek és alakúak. Az orsósejtek és az ebihal alakú sejtek elszarusodó, oranzsofil citoplazmával gyakran láthatók. Ezekben a sejtekben a mag gyakran elõrehaladott degeneratív elváltozásokat mutat: koagulációs nekrózis, pyknosis és karriorhexis.
  • Bizarr alakú, mag nélküli elszarusodott laphámsejtek gyakoriak; ezek plakkokban, diszkeratotikus vonulatokban vagy parakeratotikus sejtekként egyaránt láthatók.
  • Az el nem szarusodó daganat sejtek jelen lehetnek egyesével, csoportokban vagy syntitialis sejtvonulatokban. A mag/citoplazma arány kóros, de a magot különbözõ méretunek ítélhetjük. Ez jelentõs magpleomorfizmussal jár. A magok különbözõ méretuek, alakúak, chromatin összetételuek és chromatin szerkezetuek. Több, megnagyobbodott, szabálytalan mag is lehet. Mitótikus alakok is néha láthatók.
  • Az invazív laphámrákban sötéten festõdõ, hyperchromáziás, kevéssé differenciált sejtekbõl álló fragmentumok láthatók A fragmentumok három dimenzióban jelennek meg, keskeny citoplazmájú hámsejtekbõl épülnek fel és zsúfoltak, az egymást átfedõ nagy, hyperchrom magok különbözõ méretuek, alakúak, chromatin tartalmúak és szerkezetuek. Osztódó alakok és megnagyobbodott, többszörös magok gyakran láthatók.
  • Elõrehaladott léziókban a daganat kifekélyesedhet, elfertõzõdhet és a daganatsejtek véres, neutrophil granulocytás és nekroticus törmelékes háttérbe ágyazódnak (ezt hívjuk tumoros diathesisnek). Phagocytosis néha jelen van.
Jól differenciált invazic laphámrák. Kisméretu laphámsejtek piknotikus maggal, melyek mérete és alakja különbözõ. A citoplazma elszarusodást mutat, dedifferenciált kicsiny sejtek egy csopotja látható a jobb sarokkban. Tumor diatezis is jelen van.
El nem szarusodó invaziv laphámrák. Kisméretu laphámsejtek piknotikus maggal, melyek mérete és alakja különbözõ. A citoplazma elszarusodást nem mutat. Tumor diatezis is jelen van.
Kifejezett elszarusodást mutató laphámsejtek invaziv laphámrákban.
El nem szarusodó laphámrák. Egyesével elõforduló elszarusodást nem mutató sejtek szabálytalan maggal. Az elõtérben dedifferenciált sejtek csoportja. Tumor diatezis jelen van.
Denz, három dimenziós csoport, mely invaziv laphámrákból származó dedifferenciált tumor sejteket tartalmaz. A hyperkromáziás magok egymásra vetülnek másutt "benyomatot" képeznek egymás felszinén. A szabálytalan magstruktura erõs nagyitás mellett jól látható, az elszarusodást ugyanakkor a lemez széli sejtek citoplazmájában lehet jól megítélni.
Denz, három dimenziós csoport, mely invaziv laphámrákból származó dedifferenciált tumor sejteket tartalmaz. A hyperkromáziás magok egymásra vetülnek másutt "benyomatot" képeznek egymás felszinén. A szabálytalan magstruktura erõs nagyitás mellett jól látható, az elszarusodást ugyanakkor a lemez széli sejtek citoplazmájában lehet jól megítélni.
Denz, három dimenziós csoport, mely invaziv laphámrákból származó dedifferenciált tumor sejteket tartalmaz. A hyperkromáziás magok egymásra vetülnek másutt "benyomatot" képeznek egymás felszinén. A szabálytalan magstruktura erõs nagyitás mellett jól látható, az elszarusodást ugyanakkor a lemez széli sejtek citoplazmájában lehet jól megítélni.

 

X