Metastatic tumours

Metastatic tumours

 • Carcinoma
 • Malignant melanoma
 • Non-Hodgkin lymphoma
 • Sarcoma

Metasztatikus carcinoma

A folyadékgyülemekben található messze a leggyakoribb daganatok az áttéti carcinómák. Az adenocarcinomák gyakoribbak, mint a laphám sejtes vagy a differenciálatlan carcinomák.

A diagnosztizálható szövettani típusok:

 • Adenocarcinoma
 • Kissejtes carcinoma
 • Laphámcarcinoma

A legtöbb esetben a sejtek morfológiailag elkülöníthet?k a mesothelialis sejtekt?l. Gyakran nagyobbak és pleiomorfabbak, mint a mesothelialis sejtek, de kisebbek és méginkább egyformák is lehetnek. Leggyakrabban a kifejezett nagy csoport képzés alapján lehet ?ket a mesothelialis sejtekt?l elkülöníteni, bár néhány carcinoma elkülönült sejtekként válik le.

Adenocarcinoma

 • Nagy labdák vagy egyes sejtek
 • Citoplazma vakuolizáció
 • Pecsétgy?r? sejtek ( gyomor, eml?)

Az eml?, a tüd?, a petefészek és a gyomor a leggyakoribb els?dleges kiindulás helye. Néhány morfológiai jellemz?vel pontosítható az adenocarcinoma kiindulási eredete. Például, a nagy üreges gömb (“ágyúgolyó”) gyakori jellemz?je az áttéti eml?carcinomának (ductalis carcinoma). Ilyen “ágyugolyó” lehet még jelen áttéti ovarium carcinománál, inkább, mint kissejtes tüd?ráknál. Pecsétgy?r?sejtek láthatók áttéti gyomorráknál. A legtöbb colorectalis rák acinaris szerekezetet képz?, hyperchrom magvú, megnyúlt sejtekb?l épül fel, gyakori az egysejtes necrosis. A világossejtes vesesejtes rákra és a n?i genitális traktus rákjaira jellemz?k a nagy sejtek, prominens magvacskával, b?séges csipkeszer? elrendez?déssel. A testüregi folyadékokban serosus petefészek, petevezet? és endometrium carcinomáknál, pajzsmirigy papillaris carcinomájánál és a pulmonalis adenocarcinománál psammoma testek figyelhet?k meg. Ezek még mesotheliomában is láthatók valamint a mesothelium néhány jóindulatú proliferációja esetén. Az áttéti petefészek carcinomára és a tüd? adenocarcinomájára típusosak a vakuolizált citoplazmájú sejtek csoportjai. A mucinózus daganatok, különösen az ovarialis és az appendixb?l kiindulók, b?séges extracelluláris nyákot termelnek, mely szemmel láthatóan el?domborítja a peritonealis felszínt (pseudomyxoma peritonei). A folyadék kocsonyás, nagyrészt nyákból áll, Papanicolaou festéssel kékes-zöldre vagy bíborszínre fest?dik. A minták gyakran sejtszegények, csupán vakuolizált hisztiocitákat tartalmaznak; a henger alakú , hyperchrom daganatsejtek számos esetben nem láthatók.

A malignus sejteket rendszerint könny? elkülöníteni a reaktív mesothelialis sejtekt?l. Sejtblokk készítményben a malignus sejtek gyakran nagy sejtcsoportokat képeznek vagy lakunákban helyezkednek el. Néhány esetben az áttéti adenocarcinoma sejteket nehéz felismerni, amikor a benignus mesothelialis sejtek “második populációja” hiányzik vagy a dagantsejtek nagyon hasonlítanak a mesotheliális sejtekhez. Az eml? lobuláris carcinomáját különösen nehéz felismerni. Speciálisan nyákfetések, CEA és Leu-M1 használatos: a legtöbb adenocarcinoma pozitív, ellenben a mesothelialis sejtek negatívak.

Immunhisztokémiai markerek használhatók még fel ismeretlen kiindulású daganatos betegek esetében.

 

Kissejtes carcinoma

 • Izolált sejtek és kohezív sejtcsoportok
 • Daganatsejt láncolatok, az oldalkarokkülönböz? szögeket alkotnak
 • Nuclearis ízesülés
 • Csekély citoplazma
 • Mitózisok

Ez a citológiai megjelenés a tüd? kissejtes carcinómájára jellegzetes, jobban , mint más kissejtes malignitásokra ( mint a Merkel sejtes carcinoma és a neurobalstoma). A sejtek kicsik, hozzávet?leg a kis limfociták átmér?jének 2-3-szorosai. A magok sötétek, finom granuláris chromatin állománnyal. A kissejtes carcinoma sejtjeit a lymphomától a csoportképz? hajlam alapján különítjük el.

 

Laphámcarcinoma

 • Nagy sejtcsoportok vagy izolált sejtek
 • Denz citoplazma
 • Nem elszarusodó(leggyakrabban) vagy elszarusodó

A laphámsejtes carcinoma ritkán ad áttétet a serosa felszínekre, leggyakrabban a tüd?b?l, gégéb?l vagy a n?i genitális traktusból (cervix). A citológiai jellegzetesség függ a differenciáltság fokától. A magok megnagyobbodottak, hyperchromak, a magvacska rendszerint nem kifejezett. Magnélküli laphám jelen lehet. A citoplazmatikus vacuolumok az esetek több, mint 30%-ban megfigyelhet?k ( differenciál diagnosztikában az adenocarcinóma jön szóba).

Malignant melanoma

 • Dispersed tumor cells
 • Brown melanin pigment
 • Binucleated (mirror image)

In effusions the malignant cells of metastatic melanoma resemble mesothelial cells: they are often dispersed as isolated round cells with prominent nucleoli. In some cases, they show a fine brown cytoplasmic pigmentation and intranuclear inclusions. Cell clusters are uncommon.

Immunocytochemistry is helpful when the distinction from reactive mesothelial cells is difficult: melanomas are positive for S-100 protein and HMB-45 and negative for keratin proteins.

 

Non-Hodgkin lymphoma

 • Monotonous picture
 • Dispersed tumor cells
 • Few mesothelial cells and macrophages

A malignant effusion may appear in the course of disease in many patients with non-Hodgkin lymphoma. Cytologic preparations are highly cellular and composed of dispersed lymphoid cells. Mesothelial cells may be absent.

Several histologic types of non-Hodgkin lymphoma may involve the serosal cavities. The cells of large B-cell lymphomas have abundant, pale and vacuolated cytoplasm, and round or irregular nuclei with coarse chromatin. The cells of small cell lymphomas are only slightly larger than lymphocytes. Also follicular lymphomas, lymphoblastic lymphoma and Burkitt lymphoma can involve the serosal cavities. Karyorrhexis is a conspicuous feature of many lymphomas.

The differential diagnosis of small cell lymphomas includes benign effusions such as those due to tuberculosis, in which the fluid is composed predominantly of mature lymphocytes. The cells of small cell lymphomas may be impossible to distinguish from mature lymphocytes with Papanicolaou stains, whereas in Romanowsky-stained preparations they have a prominent coarse chromatin clumping. In lymphocyte-rich effusions which are cytologically equivocal for malignancy, kappa and lambda light chain expression can be examined by immunocytochemistry or flow cytometry, in order to document light chain restriction. Lymphomas are rarely confused with other malignancies because other tumors tend to form cell clusters in effusion. If there is any doubt about the lymphoid nature of malignant cells, an immunocytochemical panel of antibodies can be performed.

Malignant effusions are uncommon in Hodgkin lymphoma. The cytologic hallmark is the Reed-Sternberg cell, a large multinucleated cell with huge inclusion-like nucleoli. Mononuclear variants are also present, together with a mixed population of inflammatory cells including lymphocytes, plasma cells, histiocytes, eosinophils and neutrophils.
Other hematopoetic malignancies may involve the serosal cavities, such as acute lymphoblastic and myeloblastic leukemias and chronic leukemias.

Leukemic infiltration in CML
Leukemic infiltration in CML
Leukemic infiltration in CML 154
CML in myieloid blst crisis
CML in myieloid blst crisis - LCA
CML in myieloid blst crisis - MPX 
Myelofibrosis
Ectopic myelopoiesis 
Ectopic myelopoiesis - calretinin
Ectopic myelopoiesis - Mpx
Ectopic myelopoiesis - PGP3

 

Metastatic sarcoma

Virtually all sarcomas can metastatize to the serosal surfaces, although they do much less frequently than carcinomas and lymphomas. In cytologic preparations, sarcoma cells are large or small, often spindle-shaped, and may appear as isolated cells or tissue fragments.

X