Malignus mesothelioma

A malignus mesothelioma leggyakrabban a pleurán, ritkábban a peritoneumon keletkezik.A tumor azbeszt expozíció következményeként fordul el?. Multiplex plakkok és nodulusok formájában n? a daganat a serosa felszínen. A legtöbb betegnél a felfedezés id?pontjában van már folyadékgyülem. A folyadékgyülem gyakran véres; ha nem, akkor színes és méz s?r?ség?.

A mesothelioma klinikuma

 • Azbeszt expozíció
 • Elhúzódó pleuralis folyadékgyülem
 • Mellkasi fájdalom
 • Nehézlégzés (dyspnoe)
 • Bizonyított pleurális megvastagodás

Szövettani osztályozás

 • Epitheloid
 • Sarcomatoid
 • Kevert bifáziso

A epitheloid típus, mely a leggyakoribb, különböz? növekedési jelleget muatat: tubuláris, papilláris,mikrocisztikus, szolid, deciduális, pleiomorf, világossejtes, kissejtes. A mesothelioma desmopalsztikus variánsát is leírták már.

A citodiagnózis jellemz?i

 • Nagy sejtcsoportok  cakkos szegéllyel
 • Citomegália
 • Kerek, centrális magok
 • Prominens nucleolus
 • Kétmagvúság és többmagvúság
 • Denz citoplazma perifériás “halo”-val
 • Normális mag/citoplazma arány
 • “ablakok”

Az epithelialis típusban látható leggyakoribb jellemz? a nagy sejtekb?l felépül? sejtcsoportok, néha elágazódást mutatnak, néhány száz sejtb?l állnak. A sejtek rendszerint mesothelialis eredet?nek tarthatók és a legtöbb esetben nagyobbak, mint a normál mesothelialis sejtek. A legtöbb esetben közepes fokú a nuclearis atípia. Sejtblokk készítményen a csoportok szolíd sejtmassza formáját öltik, vagy kollagénes vagy mukopoliszaharidákból álló “magot”, “tengelyt” tartalmaznak. Ritkán a sejtek lumeneket formáznak.

Néhány folyadék különböz? jellemz?ket mutat. Lehetnek sejtgazdagok és állhatnak csupán limfocitákból. Néha a neoplasztikus sejtek túlnyomórészt szétszórtak, minthogy csoportokba rendez?dnének.

Ritka citológiai jellemz?k

 • Izolált tumor sejtek túlsúlya
 • csak limfociták
 • daganatsejtek sok jelentéktelen limfocitával és hisztiocitával
 • psammoma testek
 • citoplazma vakuolizáció

Many initial effusions from patients with mesothelioma are negative for neoplastic cells. The diagnosis is more difficult when uncommon patterns are observed, such as when the tumor cells are predominantly dispersed or obscured by an abundant lymphohistiocytic infiltrate.

Differential diagnosis

 • Reactive mesothelial cells
 • Metastatic tumors
  • Adenocarcinoma
  • Squamous cell carcinoma
  • Epithelioid hemangioendothelioma

F? differenciál diagnosztikai problémák a mesotheliománál

 • Reaktív mesothelialis hyperplasia vs. epithelioid mesothelioma
 • Fibrosus pleuritis vs. desmoplasztikus mesothelioma
 • Epithelioid mesothelioma vs. másodlagos carcinoma

Reaktív vs. neoplasztikus mesothelialis sejtek

 • Cellularitás
 • A többmagvúság el?fordulása
 • A macronucleolusok mérete
 • A sejtméret átlaga
 • A mag/citoplazma arány
 • A maghártya
 • Intranucleáris inklúziók
 • A citoplazma fest?dése
 • Sejcsoportok vs. nem kohezív sejtek
 • Glikogén tartalom
 • Háttér

Csapdák

 • Mikor malignus az atípusos mesothelialis sejt?
 • Számos kritériumot használj, ne támaszkodj csupán egyre
 • Ritkán tesz eleget az összes kritériumnak.
 • Óvakodjunk a sejtszegény mintáktól!
 • Nézzük át a sejtcsoport teljes vastagságát!
 • Kétszer nézzük át a PAS pozitív inklúziókat!

A benignus és malignus mesothelialis sejtek elkülönítésében fokozható a pontosság, más elemz? módszerek használhatók abban az esetben, ha mesothelioma gyanúja felmerül, ilyen a flow citometria és a citogenetikai analízis vagy a fluorescens in-situ hibridizáció LB készítményen. A citogenetikai analízis, mely igen szenzitív és specifikus, azonosíthatja a malignitást jelz? citogenetikai eltéréseket.

A mesothelioma elkülöníthet? az adenocarcinomától ( különösen, amikor a sejteknek vakuolizált a citoplazmája). Mesotheliomában a daganatsejtek rendszerint morfológiai átmenetet képeznek a benignus megjelenés? mesothelialis sejtekkel, eltér?en az adenocarcinoma sejtekt?l. A mesothelialis sejtek gyakran rés-szer? “ablakok” –at képezve szeparálódnak. Sejtblokk preparátumon a kollagén magot és a stroma sejteket neoplasztikus sejtek veszik körül, ez gyakrabban figyelhet? meg mesotheliomában, mint adenocarcinomában. A sejtcsoportok cakkos, mint inkább síma szegélye a mesothelioma jellegzetessége. A morfológiai jellemz?k, gyakran nem teszik lehet?vé az egyértelm? meghatározást. Majdnem minden esetben az elkülönítéshez hisztokémiai és immuncitokémiai festéseket használhatunk.

  Mesothelioma Adenocarcinoma
PAS - +
Mucicarmine - +
CEA - +
Leu-M1 - +
TTF-1 + + (lung, thyroid)
Cytokeratins + (perinuclear) + (peripheral)
Calretinin + -
WT1 +

- (ovary +)

Els?dleges tüd?eredet? érdaganatok (angiosarcoma, hemangioendotheliomák), melyek a pleurára terjedhetnek szintén utánozhatják a mesotheliomát, különösen az epithelioid hemangioendothelioma. Ezek érmarkerekkel adnak pozitív reakciót (CD31, CD34) és negatívak calretininnel és WT1-el.

Calretinin
CK 5/6
EMA
BerEP4
AUA
CD15
CEA

 

X